tin tức khác

Sơ đồ hoạt động bộ phận một cửa

Ngày đăng 19/07/2015 | 12:00  | Lượt xem: 673
  Sơ đồ Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC       Quy trình Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại UBND phường Cự Khối ...