tin tức khác

Cự Khối tổ chức tự kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ
Ngày đăng 23/02/2017 | 11:22  | Lượt xem: 526

Ngày 20/02/2017, Ban chỉ đạo công nghệ thông tin phường Cự Khối đã tiến hành kiểm tra việc cập nhật văn bản trên cổng thông tin điện tử Quận, Phường và việc sử dụng các phần mềm tác nghiệp

Chủ trì và trực tiếp tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Đào Tiến Dũng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Nguyễn Thị Minh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường; đồng chí Phạm Thị Thủy Dung - ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường; đại diện 2 văn phòng và thư ký ban chỉ đạo công nghệ thông tin.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc cập nhật thông tin lên lớp 2 cổng thông tin điện tử của Quận, việc sử dụng hòm thư công vụ, các phầm mềm quản lý văn bản. Đồng thời kiểm tra cán bộ, công chức thao tác trực tiếp trên các phần mềm, trong đó tập trung vào các cán bộ khối Đoàn thể như Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên. Kết quả đã phát hiện các tồn tại, bất cập và kịp thời yêu cầu các bộ phận, cán bộ, công chức sửa chữa, bổ sung những nội dung chưa đạt yêu cầu như: chưa vào sổ văn bản; cập nhật thiếu văn bản trên các thư mục trên lớp 2 cổng thông tin điện tử; chưa đọc hết thư đến vv...

Đây là hoạt động thường xuyên mà Đảng ủy, HĐND, UBND phường yêu cầu Ban chỉ đạo CNTT phường triển khai nhằm thực hiện hiệu quả năm Kỷ cương hành chính 2017. Qua đó góp phần duy trì và phát triển mô hình cơ quan điện tử phường đã được công nhận năm 2016.

Thông kê truy cập

Đang online: 193
Tổng số truy cập: 7253727