tin tức khác

Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ X - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 30/05/2020 | 12:36  | Lượt xem: 249

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương; chương trình trình công tác năm 2020. Chiều ngày 29/5/2020, Thường trực HĐND phường đã tổ chức họp thống nhất nội dung, thời gian, chương trình kỳ họp thứ X - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Ngô Văn An – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; TT UB MTTQ, Trưởng, Phó các Ban HĐND, công chức Văn phòng HĐND&UBND phường.

Sau khi thống nhất với UBND, Thường trực Uỷ ban MTTQ, phường về thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thứ X, đồng chí Ngô Văn An – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường kết luận:

Kỳ họp thứ X - HĐND phường khoá III họp trong một ngày, dự kiến vào ngày 26 tháng 6 năm 2020 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND phường trình tại kỳ họp; nghe thông báo của Uỷ ban MTTQ phường về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Tại kỳ họp, các Đại biểu HĐND phường sẽ xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Các báo cáo, tờ trình của UBND phường:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

- Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016, tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

- Báo cáo tình hình và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri (báo cáo tại hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND phường trước và sau kỳ họp thứ IX).

- Tờ trình về kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Tờ trình về kiện toàn công tác nhân sự của UBND phường

2. Các báo cáo, tờ trình của HĐND phường:

- Báo cáo hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020;

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2020 và kế hoạch thực hiện chương trình giám sát năm 2021.

- Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 07 đơn vị bầu cử trong kỳ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ X của đại biểu HĐND phường;

- Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND về các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp;

3. Thường trực Uỷ ban MTTQ phường thông báo công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

4. Chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND phường và cử tri quan tâm.

5. Về dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp thứ X: Dự kiến HĐND Phường sẽ xem xét, thông qua các nghị quyết:

- Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP 6 tháng cuối năm 2020.

- Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2019.

- Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2020.

- Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND phường năm 2021

- Nghị quyết về kiện toàn công tác cán bộ của Phường ./.