tin tức khác

Hội nghị đánh giá kết quả công tác quản lý duy trì vùng sản xuất rau an toàn phường Cự Khối năm 2020.
Ngày đăng 07/12/2020 | 09:01  | Lượt xem: 400

Ngày 4 tháng 12 năm 2020, tại Nhà văn hóa tổ 2 (cũ), UBND phường tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác quản lý duy trì vùng sản xuất rau an toàn năm 2020.

Chủ trì hội nghị đồng chí Phạm Thị Thùy Dung, Phó chủ tịch UBND phường, dự hội nghị có đồng chí  Trần Thị Huyền, Trạm trưởng trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật Long  Biên, các đồng trí trưởng ngành đoàn thể, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các chi hội đoàn thể và các hộ trực tiếp tham gia sản xuất rau an toàn..

Tại hội đồng chí Lê Văn An, Cán bộ kinh tế đã báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý duy, trì vùng sản xuất trong năm  năm 2020.Trong năm qua UBND đã phối hợp với HTX duy trì 03 nhóm sản xuất  thường xuyên kiểm tra,hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình sản xuất sản xuất rau an toàn hương truy xuất nguồn gốc PGS. Phối hợp với Trạm trồng trọt và BVTV Long Biên, các đoàn thể phường tổ chức 5 buổi cho 360 lượt người  tập huấn về kỹ thuật sản xuất rau an toàn, triển khai một số mô hình trong sản xuất rau nhằm hỗ trợ và khuyến khích tạo động lực để nông dân yên tâm sản xuất, tổ chức lớp tập huấn IPM trên rau cho 30 học viên. Tuyên truyền các văn bản pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, kinh doanh rau an toàn, các văn bản pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Xây dựng mô hình sử dụng phân hữu cơ cải tạo đất, thử nghiệm bón đậu tương, mô hình sử dụng bẫy bả chua ngọt phòng trừ sâu bệnh trên cây rau. Báo cáo cũng nêu lên một số hộ  chấp hành chưa nghiêm quy chế vùng sản xuất, đã đưa cây ăn quả vào trồng trong vùng sản xuất rau làm ảnh hưởng đến các hộ xung quanh, khi sử dụng thuốc BVTV.

Hội nghị đã có 6 ý kiến trao đổi về công tác tuyên truyền vận động đã được các ngành các cấp từ phường đến tổ dân phố đã tham gia tích cực song hiệu quả chưa cao, số hộ còn trồng cây ăn quả làm ảnh hưởng đến các hộ sản xuất xung quanh. Công tác xử lý theo quy chế vùng sản xuất chưa quyết liệt để duy trì được vùng sản xuất rau an toàn.

Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Thị Thùy Dung- Phó chủ tịch UBND nêu rõ trong thời gian tới các đoàn thể, tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền các hộ trồng cây ăn quả di chuyển ra ngoài vùng sản xuất rau hoặc  cho thuê, đổi ruộng cho các hộ xung quanh.Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt quy trình sản xuất rau an toàn. Đồng thời đồng chí đề nghị HTX chỉ đạo các nhóm sản xuất tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định vùng sản xuất rau an toàn.Tổ vận hành bảo đảm nước tưới cho vùng sản xuất./.