tin tức khác

Về việc niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là các hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tháng 4 năm 2020 theo Nghị quyết 42/NQ-CP.
Ngày đăng 10/06/2020 | 17:13  | Lượt xem: 287

Căn cứ Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/04/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Căn cứ Biên bản họp ngày 09/6/2020 của Hội đồng xét duyệt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 phường Cự Khối.

UBND phường Cự Khối thông báo niêm yết công khai danh sách xét duyệt đối tượng là các hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tháng 4/2020 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CPcụ thể sau:

1. Thời gian niêm yết:

- Từ ngày 09/6/2020 đến hết ngày 11/6/2020.

2. Địa điểm niêm yết:

- Tại trụ sở UBND phường; Trang thông tin điện tử phường; Đài truyền thanh phường; Nhà văn hóa, các tổ dân phố trên địa bàn phường.

3. Tài liệu niêm yết

- Danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hỗ trợ tháng 4/2020 là 12 trường hợp( có danh sách kèm theo)

- Danh sách hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid -19 đủ điều kiện hỗ trợ tháng 4/2020 là 8 trường hợp.(có danh sách kèm theo)

Trong thời gian thông báo niêm yết công khai, nếu có ý kiến phản ánh xin được chuyển về UBND phường Cự Khối qua bộ phận Lao động Thương binh và Xã hội. (Đ/c Lam)

Hết thời gian niêm yết, không có ý kiến phản ánh, UBND phường sẽ hoàn thiện hồ sơ của những người đủ điều kiện được hưởng chuyển đến UBND quận thẩm định và ra Quyết định hỗ trợ chính thức.

 UBND phường Cự Khối thông báo để các đối tượng có hồ sơ đề nghị và nhân dân được biết./.

Xem danh sách niêm yết tại đây