tin tức khác

HĐND phường Cự Khối bầu chức danh PCT UBND phường nhiệm kỳ 2016 - 2020
Ngày đăng 17/07/2020 | 09:01  | Lượt xem: 366

Ngày 15/7/2020, HĐND phường Cự Khối tổ chức kỳ họp không thường ký - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để xem xét, kiện toàn nhân sự của UBND phường.

Dự kỳ họp Đại biểu quận có đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Phó trưởng phòng Nội Vụ quận Long Biên; Đại biểu phường Cự Khối có đồng chí Nguyễn Quốc Toản- Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Ngô Văn Nam- Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường; Ngô Văn An – UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB MTTQ phường; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, UB MTTQ, trưởng các ngành, đoàn thể của phường; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố; Trưởng Ban công tác Mặt trận, các cán bộ, công chức chuyên môn liên quan; các ông bà đại biểu HĐND phường khóa III.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Ngô Văn An - Chủ tịch HĐND phường khẳng định: 6 tháng đầu năm 2020 là thời điểm hết sức quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 – 2020; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường Cự Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; sắp xếp lại hệ thống chính trị sau sáp nhập Tổ dân phố. Với sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Các nhiệm vụ mới được tập trung triển khai và đạt hiệu quả. Công tác an sinh xã hội, chăm lo người có công với Cách mạng, gia đình chính sách được quan tâm. Văn hoá - xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, phát triển; quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp, các Đại biểu đã nghe báo cáo và trình tờ trình về công tác nhân sự của UBND phường; sau đó các vị Đại biểu đã thảo luận, thống nhất thông qua và thực hiện quy trình công tác nhân sự giới thiệu để HĐND phường bầu chức danh PCT UBND phường; HĐND phường đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, dân chủ và thống nhất cao của Đại biểu HĐND phường, đã bỏ phiếu kín bầu đồng chí Đào Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Cự Khối khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Kết quả bầu cử: 19/19 phiếu đạt 100%). Kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh PCT UBND phường.

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, tập trung trí tuệ và thống nhất cao, kỳ họp bất thường HĐND phường khoá III đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và thành công tốt đẹp. Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã thảo luận và quyết nghị thông qua 01 nghị quyết về công tác nhân sự.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, thay mặt chủ toạ kỳ họp, đồng chí Ngô Văn An - Bí Chủ tịch HĐND phường cảm ơn sự quan tâm, đóng góp tích cực, tâm huyết của cử tri trong toàn phường, các cấp, các ngành, các vị đại biểu khách mời, các ông bà đại biểu HĐND phường khoá III; đồng thời nhấn mạnh: “Việc kiện toàn nhân sự chức danh Phó Chủ tịch UBND đã góp phần ổn định tổ chức và hoạt động của bộ máy chính trị. Đây là tiền đề quan trọng để phường Cự Khối tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP giai đoạn 5 năm 2020 - 2025, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”./.