tin tức khác

Cự Khối triển khai kế hoạch công tác quản lý Nhà nước về Phòng cháy chữa cháy năm 2023
Ngày đăng 24/02/2023 | 16:29  | Lượt xem: 63

Chiều ngày 23/02/2022, Tại Phòng họp Số 02, UBND phường Cự Khối đã tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn năm 2023, kiểm điểm các nhiệm vụ theo Nghị định 136/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND; Đồng chí Đại úy Hoàng Thị Ngọc Trâm - Cán bộ đội PCCC Công an Quân Long Biên, phụ trách địa bàn phường Cự Khối, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo PCCC, thành viên đội tình nguyện PCCC phường, đội trưởng, đội phó dân phòng phòng cháy chữa cháy 7 tổ dân phố, cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an và công an phường phụ trách khu vực.

Tại hội nghị, đồng chí Cán bộ phụ trách phòng cháy chữa cháy phường đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác PCCC trên địa bàn năm 2022, các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và triển khai kế hoạch thực hiện công tác quản lý Nhà nước về PCCC, Kế hoạch kiểm tra công tác PCCC và thống nhất đăng ký chỉ tiêu thực hiện năm 2023; dự thảo phân công nhiệm vụ cho đội tình nguyện PCCC phường và đội dân phòng PCCC tại 7 Tổ dân phố.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - Phó Chủ tịch UBND đã phát biểu định hướng một số nội dung trọng tâm, trong đó đề nghị các đại biểu dự và thanh viên ban chỉ đạo, các lực lượng cần tập trung cho ý kiến vào những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp triển khai thực hiện trong công tác PCCC trên địa bàn cần phải tháo gỡ trong thời gian tới, lưu ý tập trung giải pháp thực hiện tiêu chí mới thành phố triển khai như: Hoàn thành tối thiểu 20% dân số tại địa bàn cài đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Hoàn thành tối thiểu 20% dân số tại địa bàn quan tâm tài khoản “Cục Cảnh sát PCCC và CNCH” trên mạng xã hội Zalo. 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh, nhà trọ..) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn dân cư phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng”.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết góp ý cho công tác PCCC trên địa bàn phường, các ý kiến tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC, trong đó đề cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành UBND phường, sự phối kết hợp, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của đội cảnh sát PCCC công an Quận Long Biên và đặc biệt là sự tham mưu có hiệu quả của Công an phường trong công tác Quản lý nhà nước về PCCC và chất lượng hoạt động của đội tình nguyện PCCC Phường, 07 đội dân phòng PCCC các Tổ dân phố.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - ĐUV, Phó Chủ tịch UBND, thay mặt ban chỉ đạo PCCC phường đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và đề nghị các ngành, thành viên BCĐ, các lực lượng liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Giao Công chức Văn phòng UBND phường rà soát, tham mưu văn bản, thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác PCCC trên địa bàn phường, bám sát các nhiệm vụ của UBND phường theo Nghị định 136 của Chính phủ. Phối hợp Công an phường tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức đánh giá, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC trong thời gian qua.

2. Công an phường tập trung rà soát các văn bản chỉ đạo trong công tác PCC của UBND, công an Quận trong năm 2023, phối hợp với Địa chính – Xây dựng, văn phòng tham mưu đầy đủ, kịp thời các văn bản của Phường và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu rà soát, điều tra cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường. Phân công nhiệm vụ cụ thể rõ nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ trong công tác PCCC tại đơn vị. Tham mưu UBND xây dựng các mô hình khu dân cư, liên gia an toàn về An ninh trật tự, PCCC; Phân công nhiệm vụ cho đội tình nguyện PCCC phường; đội dân phòng PCCC 7 Tổ dân phố. Tiếp tục rà soát, tổng hợp các trang thiết bị cần thiết trong công tác PCCC (Bình cứu hỏa, máy bơm nước, công cụ hỗ trợ…) báo cáo đề xuất kịp thời UBND phường để bổ sung, thay thế.

3. Giao Công chức VHXH tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác PCCC trên địa bàn, tuyên truyền về tiêu chí xây dựng và thực hiện các mô hình PCCC tại khu dân cư, đồng thời rà soát các điều kiện về PCCC tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn đặc biệt trong mùa lễ hội truyền thống, báo cáo kịp thời với UBND phường các vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Giao Công chức địa chính xây dựng phối hợp Công an phường tham mưu thực hiện tốt kế hoạch công tác PCCC trên địa bàn, tổ chức diễn tập công tác PCCC theo kế hoạch. Rà soát các ngõ nhỏ xe chữa cháy không tiếp cận được, đề xuất bố trí điểm chữa cháy công cộng. Lập danh sách kiện toàn các tổ đội PCCC tại cơ sở, đội tình nguyện PCCC phường, tăng cường thông tin về PCCC qua các thiết bị thông minh (Zalo, facebook…)

5. Đội trưởng đội tình nguyện PCCC phường tập trung rà soát lực lượng, phối hợp Văn phòng, cán bộ phụ trách PCCC, Công an phường xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đội PCCC, tổ chức giao ban, tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động theo quy định.

6. Đề nghị đội Cảnh sát PCCC công an quận Long Biên quan tâm hướng dẫn phường xây dựng Kế hoạch, phương án hoạt động, tổ chức ra mắt khu dân cư an toàn về PCCC trên địa bàn; đồng thời tiếp tục hướng dẫn nghiệp vụ cho các lực lượng của phường, tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ trong lực lượng công an phường; chủ động, sẵn sàng tham gia thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn./.