bài viết chuyên sâu

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Cự Khối phát huy vai trò xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngày đăng 29/06/2018 | 09:19  | Lượt xem: 267
Phát huy vai trò trong công tác xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc là mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình và không thể thiếu được vai trò của phụ nữ. Chính vì vậy, để đạt mục tiêu này, Hội LHPN...

Kết quả hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 29/06/2018 | 12:41  | Lượt xem: 592
Xác định rõ vai trò, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018. Ngay từ đầu năm Hội đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Hội LHPN quận Long Biên và của Đảng ủy phường Cự Khối, Hội đã tập trung xây dựng...

Hội Cựu chiến binh phường Cự khối với những kết quả đáng khích lệ 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 25/06/2018 | 05:43  | Lượt xem: 281
Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2018; được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường, sự chỉ đạo sát sao của Hội cấp trên; Hội Cựu chiến binh phường Cự Khối đã hoàn thành...

Hoạt động công tác Mặt trận phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 25/06/2018 | 04:27  | Lượt xem: 381
Bám sát Chương trình công tác của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên, Nghị quyết của Đảng ủy phường, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối đã chủ động xây dựng...

Gương nhà giáo tiêu biểu trường Mầm non Cự Khối - Trong học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ

Ngày đăng 15/06/2018 | 10:54  | Lượt xem: 412
Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương “Người tốt việc tốt” gắn liền với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tôi xin được chia sẻ về một tấm gương...

Công đoàn cơ quan phường Cự Khối tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 04/06/2018 | 09:58  | Lượt xem: 317
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thi đua của Liên Đoàn Lao Động quận Long Biên; bám sát 7 nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, 3 tiêu chuẩn, 32 tiêu chí trong đánh giá thi đua năm 2018;

Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Cự Khối trong công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngày đăng 15/05/2018 | 05:21  | Lượt xem: 515
Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối luôn phát huy tốt vai trò tham gia tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Qua đó, quyền làm chủ của...

Kết quả thực hiện của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính phường Cự Khối những tháng đầu năm 2018

Ngày đăng 14/05/2018 | 09:59  | Lượt xem: 375
Bám sát chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018” của thành phố Hà Nội, 5 tháng đầu năm 2018, công tác cải cách hành chính trên địa bàn phường Cự Khối tiếp tục...

Phường Cự Khối thực hiện tốt công tác hiến máu nhân đạo

Ngày đăng 10/05/2018 | 09:44  | Lượt xem: 269
Trong những năm qua, hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn phường Cự Khối đã được sự hưởng ứng nhiệt tình, đông đảo của các tầng lớp nhân dân và triển khai một cách có hiệu quả. Việc làm đó...

Cô giáo Ngô Thị Hiền giáo viên trường tiểu học cự khối, tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

Ngày đăng 09/05/2018 | 02:29  | Lượt xem: 944
Trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện phương châm “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” cô Ngô Thị Hiền giáo viên...

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1738
Tổng số truy cập: 5810601