bài viết chuyên sâu

Năm 2020, phường Cự Khối đã thực hiện tốt công tác An sinh xã hội.
Ngày đăng 17/02/2021 | 09:04  | Lượt xem: 228

Ngay từ đầu năm, dưới sự chỉ đạo của Quận, sự lãnh đạo trức tiếp của Đảng ủy Phường, UBND phường đã phối hợp với UB MTTQ và các ngành đoàn thể đã hoàn thành xuất sắc công tác An sinh xã hội trên địa bàn.

Năm 2020 là năm với nhiều nhiệm vụ và chương trình công tác quan trọng, năm cuối thực hiện Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, năm diễn ra đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cự Khối lần thứ XXIV và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của UBND quận Long Biên UBND phường Cự Khối đã thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) 5 năm 2016 - 2020. Với quyết tâm cao thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố Hà Nội về "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị"; chủ đề của quận Long Biên “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh; Bám sát các Chương trình công tác, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận Long Biên, lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy phường UBND phường đã tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ngay từ đầu năm, siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ trên tất cả các lĩnh vực, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường. Các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được duy trì ở mức ổn định. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt quy định, quy chế vùng sản xuất rau, quả an toàn phường Cự Khối. Văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, duy trì 04 trường học chuẩn quốc gia và trạm y tế chuẩn quốc gia, tiên tiến về y học cổ truyền. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao phát triển. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách người có công, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội-ANQP đề ra.

Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, trong năm UBND và BCĐ trợ giúp người nghèo Phường đã thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của các cấp và chủ động xây dựng kế hoạch tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Toàn phường có 171 gia đình chính sách. Trong năm qua, Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân phố thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà người có công, con người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, người hưởng chính sách xã hội nhân dịp ngày lễ, tết, 27/7, 2/9, 10/10. Qua đó, trong năm đã tặng 171 suất quà tổ chức khám tư vấn sức khỏe cho 98 người có công, đưa 3 người có công đi điều dưỡng tại Thanh Bình Hà Đông, chi trả 28 xuất điều dưỡng tại nhà và chi trợ cấp thường xuyên cho 102 người có công. Cấp đổi 45 thẻ BHYT miễn phí cho đối tượng hưởng theo Quyết định 62,  Quyết định 290 của chính phủ. Phối hợp với BHXH ra hạn thẻ năm 2021 trên 450 thẻ BHYT người có công. Thực hiện tốt công tác chăm sóc đối tượng BTXH: Rà soát quản lý chặt đối tượng BTXH, toàn phường hiện có 214 đối tượng hưởng BTXH; Thường xuyên thăm hỏi, động viên và chi trả trợ cấp hàng tháng kịp cho các đối tượng đảm bảo với tổng số tiền 94.850.000đ. Phối hợp NCT rà soát, lập danh sách người cao tuổi theo luật NCT; có 102 người cao tuổi (70-75-80-85-90-95-100 và trên 100) được mừng thọ theo quy định. Đầu năm 2020, toàn phường có 5 hộ nghèo với 15 nhân khẩu; 8 hộ cận nghèo với 14 nhân khẩu. Trong năm, UBND-BCĐ phường đã tập trung điều tra, rà soát phê duyệt danh sách hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo mới của Thành phố (2016-2021) và xây dựng kế hoạch, giải pháp hỗ trợ giảm nghèo năm 2020. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ người nghèo, rà soát  lập danh sách các hộ có khả năng thoát nghèo trong năm, chỉ tiêu hộ nghèo đề ra các giải pháp cụ thể phù hợp với từng hộ, mở sổ theo dõi và giao trách nhiệm cho các thành viên BCĐ, các ngành đoàn thể giúp đỡ các hộ thoát nghèo. Rà soát, phân tích danh sách nhóm thuộc hộ nghèo, phân công các ngành, tổ dân phố phối hợp giúp đỡ các hộ thực hiện các giải pháp thoát nghèo. Kết quả đến cuối năm 2020 trên địa bàn phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm 4 hộ. Rà soát, điều tra nhu cầu học, giải quyết việc làm (điều tra 172 phiếu).100% nhân khẩu hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế, các cháu con hộ nghèo đi học được miễn giảm học phí và được trợ cấp đồ dùng học tập riêng 6 cháu  đang theo học tại các nhà trường.Trong năm người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khoẻ, khám bệnh và cấp thuốc tại phường. Xây mới 1 nhà cho người có công hộ ông Hoàng Văn Khải.

Cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân phố thường xuyên quan tâm tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em như:  đề nghị quận đầu tư các điểm sân chơi cho trẻ em; tổ chức “Tháng hành động vì trẻ em”, hoạt động hè và tham gia diễn đàn trẻ em do quận tổ chức, tổ chức tết thiếu nhi 01/6 và tết Trung thu tại các tổ dân phố, tại phường và tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền các chuyên đề, kỹ năng mềm... cho trẻ em trên địa bàn và tại các trường học.

Xác định công tác chăm sóc người có công, các đối tượng BTXH và thực hiện công tác an sinh xã hội là trọng tâm và rất khó khăn phải được cả hệ thống chính trị thường xuyên quan tâm, vì vậy để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu công tác an sinh xã hội trên địa bàn, UBND-BCĐ công tác an sinh xã hội phường xây dựng kế thực hiện năm 2021 với 5 nhiệm vụ chính:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “vì người nghèo”: UBMTTQ phường phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ dân phố, tổ chức triển khai cuộc vận động xây dựng quỹ để hỗ trợ giúp đỡ hộ chính sách, hộ nghèo gặp hoàn cảnh khó khăn.

2. Kịp thời quan tâm, chăm sóc và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng được thụ hưởng chính sách xã hội, người già, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán 2021 và kỷ niệm các ngày lễ trong năm...

3. Thực hiện các chương trình về giảm nghèo bền vững, trong đó: Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp từ  Phường tới tổ dân phố, về công tác đảm bảo an sinh xã hội, trợ giúp người nghèo. Phối hợp các ngành, đơn vị: hỗ trợ người nghèo với các nội dung như về việc phát triển sản xuất; học nghề; giải quyết việc làm; trợ cấp xã hội hàng tháng, đột xuất; xây dựng nhà đại đoàn kết; hỗ trợ về học tập cho con hộ nghèo. Tiếp tục đẩy mạnh vận động phát triển quỹ “Vì người nghèo” để bổ sung nguồn lực hỗ trợ kinh phí cho hộ thoát nghèo; Đối với hộ vừa thoát nghèo: tăng cường tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, cho vay vốn để phát triển sản xuất, tăng thu nhập; Đối với hộ cận nghèo: hỗ trợ con hộ cận nghèo học tập, tăng cường tư vấn hướng nghiệp, vay vốn, giải quyết việc làm. Giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo cho các tổ dân phố trong năm 2021 và phân công các thành viên BCĐ giúp đỡ các hộ thoát nghèo năm 2020 theo chỉ tiêu quận giao.

4. Về công tác đảm bảo an sinh xã hội: Thường xuyên rà soát các đối tượng, đề xuất và thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng BTXH như: trợ cấp thường xuyên, đột xuất, hỗ trợ tiền điện, cấp thẻ BHYT miễn phí, miễn giảm học phí... Phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác tín dụng ưu đãi cho người nghèo gắn với việc tư vấn, hướng dẫn kiến thức làm ăn, phát triển kinh tế và sử dụng đồng vốn hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền hướng nghiệp làm thay đổi tư duy về việc làm, học nghề cho người nghèo.

5. Nguồn vốn để phát triển sản xuất: Sử dụng các nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ, kinh doanh dịch vụ tăng thu nhập và ổn định cuộc sống để vươn lên thoát nghèo.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 421
Tổng số truy cập: 6738296