bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật của Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp Cự Khối trong 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 23/09/2020 | 09:12  | Lượt xem: 79

Trong 9 tháng đầu năm2020, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối kết hợp của UBND phường, Hội đồng quản trị HTX tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành, tổ trưởng, nhóm trưởng sản xuất, các tổ dịch vụ thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất rau, quản lý, duy trì vùng sản xuất quả an toàn VietGAP.

Quản lý, duy trì sản xuất quả theo VietGAP là nhiệm vụ trọng tâm của HTX, ngay từ đầu năm Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch triển khai đến Ban điều hành các tổ, nhóm sản xuất tổ chức triển khai thực hiện. Vùng sản xuất quả  VietGAP 70 ha việc xây dựng đã khó, công tác quản lý duy trì càng khó hơn, xác định rõ được nhiệm vụ. Ban điều hành vùng thường xuyên phối hợp với cán bộ Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật quận Long Biên kiểm tra giám sát Tổ sản xuất, dự thính dự báo tình hình sâu bệnh kịp thời thông báo cho các tổ và trên hệ thống loa truyền thanh của phường. Tổ trưởng sản xuất giám sát quá trình thực hiện của các hộ nông dân sản xuất trong vùng, phát hiện nhắc nhở kịp thời những hộ gia đình vi phạm vệ sinh đồng ruộng, thời gian cách ly khi sử dụng thuốc BVTV, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật bỏ vào thùng chứa theo quy định. Cắm biển cảnh báo ruộng mới phun thuốc bảo vệ thực vật. Kiểm tra sổ ghi chép nhật ký sản xuất tại các hộ dân, hướng dẫn, ghi chép đối với các hộ chưa biết ghi.

Hàng tháng HTX tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động, trao đổi những kinh nghiệm trong sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, triển khai nhiệm vụ tháng tới. Báo cáo với Đảng ủy- UBND về kết quả thực hiện và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Phối hợp với Cán bộ chuyên môn khoa bệnh học Học viện nông nghiệp Việt Nam triển khai thực hiện mô hình dùng các biện pháp phòng trừ bệnh héo chết cây ổi có 13 hộ tham gia với trên 1,3 ha cây ổi.Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được các cấp quan tâm, chín tháng đầu năm Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục quản lý chất lượng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội đã  3 lần lấy 12 mẫu rau, 30 mẫu quả, các mẫu đều bảo đảm chỉ số an toàn về thuốc bảo vệ thực vật.

Công tác tập huấn được quan tâm tổ chức 4 buổi tập huấn cho 350 người về các nội dung; tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất sơ chế, rau quả an toàn,  kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ổi, các biện pháp phòng trừ bệnh nấm gây héo chết ổi và bệnh ghẻ sẹo trên quả ổi.Tổ chức 2 buổi tuyên truyền cho 110 lượt người về các nội dung thực hiện mô hình kiểm tra công đồng áp dụng hệ thống bảo đảm có sự tham gia PGS trong sản xuất rau an toàn.Tập huấn 01 lớp IPM trên cây rau, quả cho 30 học viên.  Phối hợp với Trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật quận thực nghiệm hai mô hình sử dụng phân hữu cơ cải tạo đất trồng rau các loại; sử dụng màng  Pasliteche (Màng che sợi tổng hợp) hạn chế sâu bệnh trong sản xuất rau. Kết quả thực hiện các mô hình  được nông dân đã áp dụng vào sản xuất cho năng xuất chất lượng cao.

Tiêu thụ sản phẩm là quan trọng đối với người sản xuất. Tổ tiêu thụ sản phẩm rau, quả được duy trì  đã  hoạt động ổn định nhiều năm qua, các thành viên trong tổ đã tạo được mối liên kết với nhau trong tổ cùng thu mua sản phẩm, không để tình trạng sản phẩm nhân dân làm ra không tiêu thụ được. Mối quan hệ giữa người bán và người mua càng được tôn trọng thuận mua, vừa bán, không có tình trạng ép giá. Tổ tiêu thua mua trung bình từ 3- 5 tấn/ ngày vào thời vụ  sản lượng thu mua từ 15-20 tấn/ ngày. Các hộ sản xuất quả ổi đa số bán cho tổ tiêu thụ. Ổi găng Cự Khối đã có thương hiệu và có trên mặt  trên các tỉnh  như Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Lạng Sơn , Quang Ninh, Đà Lạt, Nha trang, Thành phố Hồ chí Minh và các tỉnh phía nam. Trong đợt dịch bệnh Covid- 19  thành viên tổ tiêu thụ  đã cố găng thu mua ổi cho nhân dân  không để sản phẩm làm ra mà không tiêu thụ được.

Công tác bảo đảm dịch vụ vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất, được quan tâm  các mặt hàng phục vụ  bảo đảm  đầy đủ về số lượng, chất lượng, nhân việc phục vụ tân tâm hướng dẫn cụ thể các sản phẩm dùng cho sản xuất để người dân sử dụng hiệu quả trong sản xuất, đúng theo hướng dẫn của của chuyên môn và nhà sản xuất.

Nhiệm vụ trọng tâm của HTX trong 3 tháng cuối năm 2020: tập trung công tác quản lý, duy trì vùng sản xuất quả VietGAP, chỉ đạo Ban điều hành vùng sản xuất và các tổ trưởng, nhóm trưởng sản xuất thường xuyên kiểm tra, giám sát  nông dân  thực hiện quy trình sản xuất quả VietGAP và sản xuất rau hướng truy xuất nguồn gốc (PGS), việc ghi chép sổ nhật ký sản xuất, công tác vệ sinh đồng ruộng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, công tác tập huấn, tuyên truyên khoa học kỹ thuật, các giải pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh  cho cây trồng. Đẩy mạnh công tác tiệu thụ sản phẩm.Quản lý,duy trì và phát triển thương hiệu rau quả an toàn Cự Khối./.

 

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1641
Tổng số truy cập: 5810220