bài viết chuyên sâu

Kinh nghiệm tổ chức thành công cuộc bầu cử tại Cự Khối.
Ngày đăng 07/06/2021 | 11:34  | Lượt xem: 135

Sau một thời gian chuẩn bị tích cực và chu đáo, cùng với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn phường Cự Khối đã diễn ra vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 và đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Sự vào cuộc đầy trách nhiệm của các cấp, các ngành.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp được diễn ra trong cùng một thời điểm, cùng một ngày, do đó ngay từ những bước triển khai đầu tiên, các cấp, các ngành đã chủ động, tích cực vào cuộc. Có thể nói cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể từ phường đến cơ sở đều xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử. Từ chủ trương đến việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử các cấp, các ngành đã chủ động, sáng tạo với những cách làm mới, sáng tạo để đem lại hiệu quả thiết thực.

Ủy ban nhân dân phường đã phối hợp cử thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc và thành viên tổ bầu cử tham gia hội nghị chức hội nghị tập huấn do quận tổ chức đảm bảo đúng, đủ thành phần theo quy định. Đồng thời Ủy ban nhân dân phường đã chủ động tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn các tổ bầu cử về công tác trang trí trực quan, các kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác tổ chức, kiểm phiếu, lập các loại biên bản kiểm phiếu và việc sử dụng dấu của các tổ chức bầu cử... Đặc biệt, Ban chỉ đạo phường đã cử các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo trực tiếp làm tổ trưởng các tổ bầu cử đồng chí Bí thư chi bộ là tổ phó tổ bầu cử và Ủy ban nhân dân phường đã quyết trưng dụng 07 cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan phường tăng cường xuống 07 tổ dân phố để phối hợp tập huấn cho nhân viên các Tổ bầu cử và thực hiện một số nhiệm vụ khác do công tác bầu cử yêu cầu.

Tất cả các điều kiện về cơ sở vật chất: con dấu, tài liệu tuyên truyền về bầu cử đều được chuẩn bị chu đáo, cấp phát đầy đủ, kịp thời tới các tổ bầu cử. Phường đã tiếp nhận và bàn giao 21 con dấu các loại của các tổ chức phụ trách bầu cử, tiếp nhận các loại tài liệu tuyên truyền cấp phát đến từng hộ gia đình. Kinh phí phục vụ cho bầu cử do quận cấp được triển khai thực hiện được đảm bảo đúng quy định. Ngoài ra phường cũng đã chủ động cấp bổ sung kinh phí đảm bảo đủ nguồn phục vụ cho công tác và hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử và các Tổ bầu cử hoạt động. 

Ngay sau khi được thành lập, Ban chỉ đạo bầu cử phường đã triển khai họp phân công nhiệm vụ của các thành viên theo dõi từng địa bàn, đồng thời thành lập các Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự; có nhiệm vụ giúp Ban chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ theo luật định. Các tổ bầu cử đã họp triển khai, phân công các thành viên triển khai các nhiệm vụ của tổ bầu cử và trong quá trình thực hiện đã khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại trong quá trình chuẩn bị bầu cử.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền mạn đàm tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu, thành phần, dân chủ, đúng luật và sớm trước thời gian quy định. Các tiểu ban phục vụ bầu cử như Tiểu ban tuyên truyền đã chỉ đạo triển khai sớm và kịp thời, đồng bộ, sáng tạo, rộng khắp công tác bầu cử trên địa bàn phường, chú trọng cả bề nổi và chiều sâu, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp với mọi đối tượng. Tiểu Ban chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội; Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo đã tích cực chủ động công việc theo chức năng góp phần vào thành công của cuộc bầu cử. Do đó, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban nhân dân phường đã chủ động xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở các tổ bầu cử. Các thành viên Ban chỉ đạo bầu cử phường đã tăng cường công tác kiểm tra việc triển khai, thực hiện công tác bầu cử tại tổ bầu cử theo nhiệm vụ đã được phân công. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử; Đồng chí Chủ tịch UBND phường đã trực tiếp kiểm tra bầu cử ở các tổ bầu cử. Qua kiểm tra đã kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Mặt trận Tổ quốc phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát bầu cử tại phường và các tổ bầu cử. Các đoàn thể và nhân dân cũng là những người trực tiếp kiểm tra giám sát tại nơi cư trú và đã phát hiện một số thiếu sót trong việc lập danh sách cử tri, niêm yết danh sách cử tri, từ đó các tổ bầu cử đã điều chỉnh kịp thời.

Kết quả tốt đẹp

Kết thúc ngày bầu cử (23-5) toàn phường có: 7170/7206 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 99,5%. 01/07 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu. 100% khu vực bỏ phiếu kết thúc việc bỏ phiếu lúc 19h00. Thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trong cuộc bầu cử. Tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử hoàn thành sớm, số liệu chính xác. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Nhìn chung ngày bầu cử được diễn ra đảm bảo công khai, dân chủ, đúng luật, an toàn, cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao, thực sự đã trở thành ngày hội toàn dân tham gia xây dựng chính quyền. Phường đã bầu đúng, đủ đảm bảo cơ cầu, thành phần đã dự kiến.

Như vậy, sau 5 tháng chuẩn bị tích cực, khẩn trương, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại Cự Khối đã thành công tốt đẹp, với số cử đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao, đảm bảo bầu đúng, đủ cơ cấu thành phần, an toàn, dân chủ, bình đẳng, đúng luật, không khí bầu cử phấn khởi, sôi động, có sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong phường, thể hiện lòng yêu nước, lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước là thắng lợi của khối đại đoàn kết toàn dân và là tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ mới.
Với kết quả và thành tích đã đạt được trong cuộc bầu cử vừa qua, Uỷ ban nhân dân phường đã đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận khen thưởng cho 03 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, thực hiện và phục công tác bầu cử.

Những kinh nghiệm quý báu

Từ kết quả trên, Ủy ban nhân dân phường đã rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu qua công tác tổ chức triển khai cuộc bầu cử. Đó là:

Cần thấy rằng, công tác chuẩn bị phục vụ cho công tác bầu cử là một yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho cuộc bầu cử thành công (như: Công tác tập huấn, công tác thông tin tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, an ninh trật tự, an toàn xã hội…). Trong đó đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, mạn đàm tiểu sử những người ứng cử để cử tri hiểu rõ luật, lựa chọn đại biểu để bầu đúng, bầu đủ số đại biểu đã được ấn định. Cùng với đó, việc tổ chức học tập thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức (học tập ở tổ dân phố, học tập ở tổ nhóm gia đình và tại mỗi gia đình để cử tri biết và thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, từ đó lựa chọn những người mình tin tưởng bầu làm đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng chính đáng của mình.

Bên cạnh đó, việc chuẩn bị nhân sự phải đặt dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, gắn việc lựa chọn nhân sự với công tác quy hoạch cán bộ. Nhân sự ứng cử cần phải đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ, thành phần đáp ứng với thực tế của từng địa phương. Chi bộ Đảng luôn là hạt nhân lãnh đạo đảm bảo cho kết quả của cuộc bầu cử.

Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử nói riêng phải được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết kịp thời, dứt điểm. Đặc biệt quan tâm giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người ở một số địa phương lợi dụng cuộc bầu cử nhằm tạo sức ép với chính quyền địa phương để yêu cầu giải quyết quyền lợi. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo bầu cử phải được các cấp uỷ thường xuyên sâu sát ở cơ sở, giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, lường trước những diễn biến, những tình huống phức tạp có thể xảy ra. Quá trình chuẩn bị có sự chỉ đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Công tác triển khai bầu cử, các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử đều được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo để mọi hoạt động của công tác bầu cử đạt hiệu quả.

Cùng với đó, cần tăng cường các lực lượng giúp việc các tổ chức phụ trách bầu cử trực tiếp đến cơ sở, các tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát, giải quyết tại chỗ những vướng mắc một cách kịp thời. 

Việc thành lập các khu vực bầu cử cần phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương để đảm bảo cho việc bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu đã ấn định và tạo điều kiện thuận lợi cho các cử tri đi bầu đạt tỷ lệ cao.

Như vậy, với những bài học kinh nghiệm của phường Cự Khối trong công tác chỉ đạo triển khai cuộc bầu cử sẽ là tiền đề, là yếu tố thuận lợi cho một nhiệm kỳ mới với những kỳ vọng mới, đáp ứng sự mong mỏi và nguyện vọng của đông đảo cử tri, đồng thời là kinh nghiệm quý báu cho kỳ bầu cử lần sau, góp phần vào việc xây dựng vững mạnh hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn phường./.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 400
Tổng số truy cập: 6738170