bài viết chuyên sâu

Kết quả tổ chức và hoạt động Tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 Phường Cự Khối
Ngày đăng 13/06/2020 | 18:00  | Lượt xem: 177

Phường Cự Khối nằm ở phía Nam của Quận Long Biên, với tổng diện tích đất tự nhiên 479 ha, trong đó: Đất nông nghiệp 232 ha. Toàn phường có 13 tổ dân phố, sau sáp nhập còn 07 Tổ dân phố, với 2610 hộ, 9850 nhân khẩu, dân cư sinh sống tập trung 2 vùng là trong đồng và ngoài bãi. Toàn Đảng bộ có 248 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ (07 chi bộ tổ dân phố và 5 chi bộ cơ quan). Công dân đến độ tuổi lao động đều làm việc trong các công ty, doanh nghiệp cơ quan, trình độ dân trí còn hạn chế do vẫn quen nếp lao động sản xuất nông nghiệp và quan hệ làng xóm nên việc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của cán bộ, nhân dân chưa cao. Song có sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ cơ sở nhất là các ông, bà tổ trưởng, tổ phó TDP nên nhiệm kỳ 2018 - 2020 các mặt công tác của phường đã có những chuyển biến tích cực.

Thực hiện Nghị quyết lãnh đạo của Đảng uỷ, kế hoạch liên tịch của UBND, UBMTTQ phường Cự Khối về việc tổng kết hoạt động của tổ dân phố nhiệm kỳ 2018 - 2020 và tổ chức bầu tổ trưởng, tổ phó dân phố nhiệm kỳ 2020 - 2022, các Tổ dân phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhằm đáng giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố, công khai tài chính trước dân nhiệm kỳ 2018 - 2020. Thực hiện chỉ đạo của Thành phố về việc sáp nhập Tổ dân phố; UBND phường đã chỉ đạo các TDP tổ chức đánh giá kết quả, sáp nhập theo quyết định trong tháng 3/2020. Theo đó, UBND phường tổng hợp và báo cáo như sau:

Công tác lãnh đạo của Đảng uỷ phường và việc triển khai Nghị quyết được tiến hành đồng bộ từ phường đến tổ dân phố và quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên. Hàng tháng phường đều tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện trong tháng đồng thời phổ biến quán triệt nhiệm vụ của tháng tiếp theo.  Công tác lãnh đạo của chi bộ tổ dân phố được củng cố, chặt chẽ hơn -  sâu sát và toàn diện hơn. Hàng tháng chi bộ ra Nghi quyết lãnh đạo, cán bộ tổ dân phố có kế hoạch triển khai thực hiện; Tổ dân phố, ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể căn cứ Nghị quyết của chi bộ, nhiệm vụ của mình để vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện. Việc thực hiện sáp nhập TDP theo quyết định của Thành phố: Kết quả miễn nhiệm tổ trưởng tổ dân phố, cho thôi làm nhiệm vụ tổ phó tổ dân phố và chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời; Đến ngày 20/3/2020; 10/10 Ban công tác mặt trận tổ dân phố trong diện sáp nhập tổ chức hội nghị miễn nhiệm 10 chức danh tổ trưởng tổ dân phố và xem xét đề nghị Ủy ban nhân dân phường cho thôi đảm nhiệm 10 chức danh tổ phó tổ dân phố theo kế hoạch của UBND phường. Tại các hội nghị này ở từng tổ dân phố, các đồng chí tổ trưởng tổ dân phố đều báo cáo rõ lý do xin miễn nhiệm với tinh thần thoải mái, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho hội nghị.  Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy chi bộ, trước ngày 25/3/2020, Bẩy tổ dân phố đã sáp nhập đã tổ chức hội nghị ban công tác mặt trận ở tổ dân phố tổ chức hội nghị giới thiệu 7 đồng chí có đủ tiêu chuẩn để UBND phường quyết định chỉ định tổ trưởng tổ dân phố lâm thời. Công tác điều hành của trưởng ban công tác mặt trận tại các hội nghị đều bám sát quy trình theo kế hoạch của UBND và hướng dẫn tổ chức hội nghị của ban thường trực UBMTTQ phường. Sau mỗi hội nghị, các đồng chí trưởng ban công tác Mặt trận đã khẩn trương hoàn thiện đủ hồ sơ gửi UBND phường đúng tiến độ, giúp cho việc ban hành các quyết định của UBND phường được kịp thời. UBND phường đã ban hành 20 quyết định về việc miễn nhiệm 10 chức danh tổ trưởng tổ dân phố và cho thôi 10 chức danh tổ phó tổ dân phố. 07 Quyết định chỉ định 07 ông bà tổ trưởng tổ dân phố lâm thời; đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của TDP nhiệm kỳ 2018-2020; chia tay các ông/bà không tham gia công tác và trao quyết định chỉ định 07 ông/bà Tổ trưởng dân phố lâm thời; giao nhiệm vụ cho các Tổ trưởng lâm thời hoạt động từ đó đến ngày bầu cử 07/6/2020 (07/07 Tổ trưởng dân phố lâm thời đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ chức trách được giao để thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về cơ cấu các tổ dân phố: Trong nhiệm kỳ 2018-2020, sau khi sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường có 7 tổ dân phố, quy mô tổ dân phố từ dưới 225 hộ đến 449:  04 TDP (Tổ 4, 10, 11, 12). Cơ cấu là 2 người đảm nhiệm 3 chức danh (Bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận; hoặc Tổ trưởng TDP kiêm trưởng ban công tác mặt trận). Đối với TDP có quy mô từ 450 hộ đến 599 hộ: 03 TDP (Tổ 1, Tổ 3, Tổ 5). Cơ cấu là 3 người, đảm nhiệm 3 chức danh (Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng ban công tác Mặt trận). Các ông, bà tổ trưởng nhiệm kỳ 2018 - 2020 đều có đủ năng lực, sức khỏe, trình độ, uy tín, gần dân, nhiệt tình trách nhiệm tổ chức và thực hiện nhiệm vụ. Trong 7 tổ dân phố có 04 ông, bà tổ trưởng dân phố kiêm Bí thư chi bộ hoặc trưởng ban công tác Mặt trận. Có 03 Tổ trưởng TDP là nữ chiếm tỷ lệ 42,85%, người trẻ tuổi nhất là: 41 tuổi; người nhiều tuổi nhất là 71 tuổi. Về trình độ chuyên môn: Tổ trưởng tổ dân phố có: 03/7 ông, bà có trình độ Trung cấp tỷ lệ 42,85%. Bằng sự tích cực, nhiệt tình trách nhiệm của tổ trưởng dân phố và dưới dự lãnh đạo của cấp ủy chi bộ TDP, sự quyết liệt trong quản lý và triển khai tổ chức thực hiện các kế hoạch của UBND phường nên việc tự quản của các tổ dân phố đã có nhiều chuyến tích cực. Các hoạt động về phát triển kinh tế -VHXH, giáo dục - khuyến học, an sinh xã hội đều được duy trì và phát huy.

Công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ dân phố: UBND phường đã kiện toàn về mặt tổ chức, hàng năm đã phối hợp với các ngành chức năng quận tổ chức tập huấn cho cán bộ tổ dân phố, hàng năm phường đã tổ chức bồi dưỡng về kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng tổ chức hội nghị cuộc hợp và kiến thức cơ bản về sử dụng máy vi tính và khai thác mạng. Trang bị cho cán bộ tổ dân phố hệ thống sổ sách, các tài liệu, văn bản lưu hành nội bộ về hỗ trợ cho các tổ dân phố để làm việc dành cho cán bộ Tổ dân phố; hướng dẫn nghiệp vụ công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp”. Ban hành “Quy chế hoạt động của UBND phường và gắn phân công cán bộ phụ trách các tổ dân phố để theo dõi, nắm bắt tình hình và phối hợp tổ chức thực hiện. Về mặt tổ chức: tổ dân phố chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của UBND phường, địa bàn tổ dân phố tuy rộng nhưng phù hợp và không có đan xen, các cán bộ tổ dân phố đi sâu, đi sát nắm chắc địa giới, dân số và điều kiện hoàn cảnh đến từng hộ gia đình; đồng thời giúp UBND phường theo dõi và thực hiện công tác quản lý Nhà nước như quản lý di tích lễ hội, quản lý nhà văn hóa tổ dân phố, công tác nộp thuế nhà đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí đường bộ công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tham gia phòng chống dịch bệnh, quản lý trật tự giao thông đô thị, quản lý đất đai, xây dựng… của các hộ gia đình trên địa bàn tổ dân phố nói riêng và ở Phường nói chung.

Kết quả tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực: Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, UBND phường quản lý, MTTQ và các hội đoàn thể tiến hành công tác tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia thực hiện; đồng bộ về mặt tổ chức từ phường đến tổ dân phố, đây là tiền đề để Đảng bộ và nhân dân phường Cự Khối tiếp tục thực hiện nội dung theo tinh thần Nghị quyết Trung ương về việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ Đảng, đã và đang được vận dụng từ phường tới các tổ dân phố.

Qua thực tiễn hoạt động của các tổ dân phố đã có những hiệu quả khả quan trong công tác quản lý, chỉ đạo từ phường đến tổ dân phố, cụ thể:

Vận động nhân dân phát triển kinh tế: Các tổ dân phố đã vận động, hướng dẫn nhân dân tích cực tham chuyển đổi cây trồng, sản xuất kinh doanh, phát triển thương mại dịch vụ đến nay  trên toàn phường đã thực hiện chuyển đổi 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp trồng cây có giá trị kinh tế thấp sang trồng cây có giá trị kinh tế cao chủ yếu là cây ổi cho thu nhập từ 200 đến 220 triệu đồng/sào/năm và đang dần tiến tới sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch như mô hình sản xuất ổi theo tiêu chuẩn Vietgap, mô hình truy xuất nguồn gốc rau an toàn PGS.

Vận động nhân dân thực hiện việc xây dựng GĐVH, TDP VH và tham gia các hoạt động VHVN - TDTT: Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được duy trì, nòng cốt là hoạt động của các câu lạc bộ văn nghệ, TDTT, các nội dung hướng về cơ sở đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Tổ chức tốt hội nghị nhân dân tổ dân phố và hội nghị đại biểu nhân dân phường hàng năm bàn biện pháp tổ chức thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Chương trình 07-Ctr/QU về “Tập trung xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với nâng cao chất lượng xây dựng TDPVH”, các quy chế quy ước quận phê duyệt và nội dung cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa; thực hiện tang văn minh tiến bộ, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức của nhân dân. Tỷ lệ TDP đạt văn hóa và số hộ đạt gia đình văn hóa vượt kế hoạch giao.

Phong trào thể dục thể thao được phát triển rộng rãi tại các tổ dân phố. Đã thành lập được các mô hình hoạt động NVH TDP, vận động và thành lập, kiện toàn các CLB văn nghệ và thể thao NVH TDP trong đó có 4 cụm tổ dân phố đăng ký làm điểm cấp quận đó là Tổ 3, Tổ 4, Tổ 5, Tổ 10. Nhiều tổ dân phố gây dựng được những đội bóng chuyền hơi, cầu lông, thái cực quyền.... Thường xuyên tham gia thi đấu, giao lưu tại các giải cấp phường, cấp cụm, cấp quận đạt kết quả tốt như tổ dân phố 1, 3, 4, 5.

Văn hóa văn nghệ cũng được nhân dân tích cực tham gia. Nhiều tổ dân phố có hạt nhân văn nghệ như tổ 1, 3, 4, 5, … thường xuyên tham gia các hội diễn, giao lưu văn nghệ do phường, quận tổ chức như chương trình mừng Đảng, mừng xuân,... và tham dự các hội thi cấp quận đạt kết quả cao.

Về công tác thu thuế, vận động các loại quỹ: Hàng năm các tổ dân phố thực hiện chỉ tiêu thu thuế nhà đất tại tổ đạt 100%, các ông bà tổ trưởng, tổ phó nhiệt tình đến từng hộ gia đình viết biên lai thu. Đối với các khu đất chưa có người ở, các ông bà đã phải tìm cách liên lạc đôn đốc thu. Nhiều trường hợp có thắc mắc, chính các ông, bà lãnh đạo TDP phải giải thích, thuyết phục để người dân hiểu và tự nguyện đóng thuế.

Các ông bà tổ trưởng, tổ phó dân phố là những người trực tiếp tham gia vận động nhân dân đóng góp các quỹ do Trung ương, Thành phố, quận, phường phát động như quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ Vì người nghèo, quỹ nhân đạo. Các tổ dân phố đã tổ chức vận động ủng hộ với mức bình quân cao từ  20.000đ/hộ trở lên. Các tổ cũng đã vận động nhân dân tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ vì trẻ thơ, giúp các cháu sinh hoạt hè, ngoài ra còn xây dựng nguồn kinh phí thăm hỏi người ốm đau, tang lễ.

Công tác vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, TTXD xây dựng tuyến phố văn minh đô thị: Các tổ dân phố thường xuyên vận động nhân dân tổng vệ sinh ngõ, phố vào sáng thứ 7 cuối tháng, tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, đổ rác đúng nơi quy định, đúng giờ. Các ông bà tổ trưởng, tổ phó dân phố đã phối hợp các chi hội đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 6 QCDC do quận ban hành, đồng thời Tổ trưởng-Tổ phố dân phố cũng là những người gần dân nhất, kịp thời phát hiện những vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây dựng, môi trường đô thị báo cáo về UBND phường xử lý. Trong 3 năm qua, TDP số 3, 5, 11 là những TDP đã mạnh dạn đăng ký thực hiện tuyến đường thực hiện tốt công tác VSMT-TTĐT. Công tác TTĐT, vệ sinh môi trường, TTXD đã đi vào nề nếp, các ông, bà tổ trưởng, tổ phó TDP đã chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn của phường vận động các hộ dân khi xây dựng nhà phải xin phép xây dựng, tỷ lệ xây dựng có phép đã đạt 100%. Các tranh chấp trong xây dựng như mốc giới... đều được các ông bà Tổ trưởng, tổ phó TDP phối hợp với tổ hòa giải tổ chức hòa giải từ cơ sở. Trong những năm qua, Công tác TTĐT, vệ sinh môi trường, TTXD đã đi vào nề nếp, cơ bản các TDP trên địa bàn phường thực hiện tốt công tác quản lý TTXD không để  công trình xây dựng không phép, sai phép phát sinh. Các tổ dân phố đã tích cực phối hợp với các chi hội đoàn thể của tổ dân phố vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, tết , đặc biệt các tổ có vị trí ở các trục đường đã vận động nhân dân trang trí nhà cửa, vận động nhân dân ký cam kết không vị phạm TTĐT, xây dựng tuyến phố văn minh.

Kết quả công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng: Mặc dù được sự đầu tư cơ sở hạ tầng của UBND quận Long Biên, UBND phường Cự Khối xây dựng nhà văn hóa các tổ dân phố, làm đường dân sinh. Các tổ đã vận động nhân dân tự trang bị thêm thiết bị cho trụ sở văn hóa của mình như đèn, quạt, ti vi, đài... Đến nay, hầu hết các tổ có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt của nhân dân, các tổ đều đã trang bị đầy đủ thiết bị âm thanh, ánh sáng, dụng cụ thể thao... phục vụ nhân dân trong tổ dân phố.

Công tác an ninh trật tự, quân sự địa phương: Các tổ dân phố thường xuyên nhắc nhở nhân dân nâng cao cảnh giác phòng ngừa tội phạm đặc biệt trong các dịp lễ, tết đông người. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc được phát động sâu rộng trong các tổ dân phố. Trong 3 năm UBND phường đã khen thưởng 12 lượt ông, bà lãnh đạo TDP đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác quân sự địa phương: Việc tuyển quân được các ông bà tổ trưởng, tổ phó TDP chú trọng. Hàng năm, các ông bà tổ trưởng đã cùng Ban chỉ huy quân sự phường rà soát từng đối tượng đảm bảo chính xác, đáp ứng được chỉ tiêu hàng năm do quận giao. Các tổ dân phố đã vận động thanh niên tuổi 17 tham gia khám tuyển đạt tỷ lệ 100%, Cùng với cấp ủy chi bộ thăm hỏi, động viên để những thanh niên yên tâm tham gia nghĩa vụ quân sự.

Các công tác DS - GĐ, TE, an sinh - xã hội: Với các gia đình chính sách, người nghèo, người cô đơn, các tổ dân phố đã cùng cán bộ chính sách xã hội phường rà soát, lập danh sách đề nghị UBND phường, UBND quận, UBND thành phố hỗ trợ kinh phí, giúp vay vốn xóa đói giảm nghèo. Đã giảm được 15 hộ nghèo, đến nay hộ nghèo của phường giảm xuống còn (5 hộ). Công tác chăm sóc trẻ em được tổ dân phố quan tâm. Hàng năm các tổ đều tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi, tặng quà cho các cháu học sinh giỏi, các cháu hoàn cảnh khó khăn. Vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số, chăm sóc SKSS, KHHGĐ; xây dựng các mô hình về dân số, tiêm chủng mở rộng, phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng và chăm sóc giáo dục trẻ em...

Công tác phối hợp: Được sự lãnh đạo của Đảng uỷ Phường, UBND phường luôn phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ phường đến các tổ dân phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Phường, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp chặt chẽ thông qua các Ban chỉ đạo, như: Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; ban chỉ đạo cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá; ban chỉ đạo 197; và các phong trào thi đua hoạt động có hiệu quả, góp phần vào thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của địa phương.

Ở Tổ dân phố, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng Tổ trưởng dân phố đã phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể nên đã tạo được sự thống nhất, và phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chung của tổ dân phố cũng như phong trào chung của các đoàn thể.

Thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của mình, nhiệm kỳ  qua, tổ trưởng tổ dân phố đã lãnh đạo các hoạt động của tổ dân phố đạt được nhiều kết quả

Việc xây dựng đời sống văn hóa ở tổ dân phố: Tổ dân phố là nơi cộng đồng dân cư tham gia bàn bạc dân chủ một cách trực tiếp về các hoạt động tự quản trong nội bộ cộng đồng dân cư như: đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong đời sống, sinh hoạt; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp và thuần phong mỹ tục của cộng đồng; bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội. Trong sinh hoạt tổ dân phố,  các nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở được phát huy thực sự, từ đó nhân dân nắm rõ hơn, thực hiện tốt hơn quyền dân chủ của mình, mạnh dạn góp ý xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ. Sự đoàn kết gắn bó từ cộng đồng dân cư và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã hình thành trong khu dân cư những quy ước, hợp tình, hợp lý và tiến bộ, bằng nhiều biện pháp thích hợp với điều kiện của từng hộ gia đình trong tổ dân phố mà cán bộ quân dân chính tổ dân phố có kế hoạch cụ thể vận động nhân dân thực hiện nghĩa vụ trong việc huy động nộp các loại quỹ, ngay từ đầu năm phong trào thi đua đã được dấy lên từng tổ  trong phường thi đua vận động nhân dân thực hiện chỉ tiêu huy động thu các quỹ. Với mục tiêu lấy đoàn kết cộng đồng làm sức mạnh, lấy tự quản làm phương thức hoạt động, với phương châm: vì lợi ích của dân, thực hiện bằng sức dân, do dân tự quản, do đó cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được nhân dân hưởng ứng tích cực, đã từng bước hình thành nên những việc làm, nghĩa cử mang tính cộng đồng và truyền thống đạo đức tốt đẹp. 07/07 tổ dân phố trên toàn phường đăng ký xây dựng tổ dân phố văn hóa; 99,2% hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; hơn 89% gia đình đạt gia đình văn hóa hàng năm.

Hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn phường đảm bảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, thực hiện tốt sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền và mối quan hệ trong công tác. Hoạt động theo mô hình tổ dân phố đã đạt được nhiều kết quả: Cán bộ gần dân, sát dân hơn, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương được truyền đạt trực tiếp đến người dân, các ý kiến phản ánh của người dân ở tổ dân phố với chính quyền địa phương được kịp thời. Việc triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của địa phương đảm bảo về thời gian, công khai, dân chủ và hiệu quả./.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 1627
Tổng số truy cập: 5844699