bài viết chuyên sâu

Đảng ủy phường Cự Khối thực hiện tốt Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí Thư (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội
Ngày đăng 16/06/2020 | 14:20  | Lượt xem: 192

Trong 5 năm qua đảng ủy phường Cự Khối đã chỉ đạo chính quyền, các Chi ủy thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41- CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí Thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Chính vì thế mà công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn phường ngày càng đi vào nề, hoạt động lễ hội đã phát huy được giá trị văn hóa của nhân dân, cũng như bảo tồn và phát huy được các giá trị văn hóa truyền thống.

Hàng năm UBND phường căn cứ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, ban hành kế hoạch quản lý nhà nước về di tích và lễ hội, triển khai tới các ngành đoàn thể, các tổ dân phố, các tiểu ban quản lý di tích về công tác tổ chức lễ hội  trên địa bàn phường. Ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức lễ hội phường, tiểu ban tổ chức lễ hội cơ sở, để tổ chức tốt các lễ hội truyền thống trên địa bàn phường theo kế hoạch đề ra.

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh phường các văn bản của nhà nước về tổ chức lễ hội; như Nghị định 110/2019/NĐ-CP ngày 29/8/2018. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/1/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới , việc tang và lễ hội. Quy chế tổ chức lễ hội ban hành theo quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 22/8/2001.

Đảng ủy phường ban hành nghị quyết chuyên đề về tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn phường, triển khai quán triệt tới các cấp ủy chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo cụm dân cư quản lý và tổ chức tốt lễ hội đảm bảo lễ hội được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật đúng phong tục tập quán của địa phương và đúng với ghi thức của từng cụm di tích. Các lễ hội đảm bảo tính thuần phong mỹ tục, có sự đóng góp sức người sức của, của nhân dân, đảm bảo  nghiêm về phần lễ, vui về phần hội và tiết kiệm về kinh phí trong quá trình mở hội. đặc biệt là giáo dục được tính tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, tình cảm cộng đồng, và uống nước nhớ nguồn trong nhân dân..

Các lễ hội truyền thống trên địa bàn phường đã phát huy được tính giá trị về văn hóa nghệ thuật, giá trị về tâm linh của các vị các Thành Hoàng làng được thờ cúng như; giá trị phồn thực về sản xuất nông nghiệp ngành nghề, như Lễ hội đình làng Thổ Khối. Giá trị về tinh thần yêu nước và đấu tranh chống giặc ngoại xâm giải phóng dân tộc Như Lễ hội Đình Xuân Đỗ Hạ, Đình Hạ Trại, Đình Xuân Đỗ Thượng và đình Trung Thôn.

Trong những ngày tổ chức lễ hội ở các cụm di tích số lượng nhân dân cũng như lượng khách thập phương về trẩy hội rất đông, nhân dân các tổ dân phố đã cùng nhau hội tụ làm lễ rước ra Đình, cầu mong cho nhân dân gặp điều tốt lành, gặp nhiều may mắn; cùng nhau giao lưu văn hóa, ôn lại những dấu ấn lịch sử của quê hương, đât nước và tự hào với những giá trị văn hóa của cha ông để lại. Như vậy lễ hội truyền thống có ý nghĩa hết sức quan trong đời sống đương đại của nhân dân, nó đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của rất nhiều tầng lớp người trong xã hội, từ trí thức khoa học đến người dân bình thường, vì lẽ tín ngưỡng của người dân nơi đây đặt niềm tin vào một nhân vật lịch sử và bao hàm một nhân sinh quan tràn đầy tính nhân văn và thể hiện nhân cách văn hóa rất dân tộc, rất Việt Nam đó là truyền thống “uống nước nhớ nguồn” “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, trong niềm tin ấy có cái đạo lý làm người mà đời đời các thế hệ Việt Nam vẫn lưu truyền và noi theo.

Trong những năm gần đây việc tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các di tích đã đem lại thêm cho mỗi người dân một nét đẹp văn hóa mới trong việc xây dựng đô thị văn minh và tự rèn luyện cho minh tình yêu quê hươg tình yêu đất nước để tham gia lễ hội với một tâm nguyện quốc thái dân an, nhà nhà ấm no hạnh phúc và để sau lễ hội lại bắt tay vào lao động sản xuất để xây dựng cuộc sống gia đình, xây dựng tổ dân phố và phường đẹp hơn, văn minh hơn.

Các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường tham gia lễ hội với tinh thần nghiêm túc và gương mẫu, sử dụng trang phục phù hợp, đến cách giao tiếp ứng xử mang đậm nét văn hóa của người Tràng An, đặc biệt là việc chấp hành các quy định về tổ chức lễ hội của Nhà nước và của Di tích ban hành.

Các lễ hội trên địa bàn phường đều là lễ hội truyền thống nhỏ, theo quy mô làng xã xưa. Việc sử dụng kinh phí tổ chức lễ hội đều do dân ủng hộ và được công khai tài chính khi kết thúc lễ hội. Tiền công đức vào lễ hội được Ban tổ chức ghi danh sách đầy đủ, các di tích để hòm hòm công đức đúng nơi quy định và không đặt nhiều hòm công đức. Tền công đức thu được dùng để sử dụng trong việc tổ chức lễ hội, nếu sử dụng không hết thì dùng để sửa chữa các hạng mục hư hỏng nhỏ, trong lễ hội không có các trường hợp lợi dụng di tích để tuyên truyền và hoạt động mê tín dị đoan

Trên địa bàn phường có 5 cụm di tích, có hai cụm di tích xếp hạng cấp quốc gia là đình chùa Thổ Khối xếp hạng năm 1990, đình chùa Xuân Đỗ Hạ xếp hạng năm 1994. Hai cụm di tích xếp hạng cấp thành phố là đình chùa Hạ trại xếp hạng năm 2015 và đình Xuân đỗ Thượng xếp hạng năm 2016. Đảng ủy phường đã lãnh đạo chỉ đạo UBND phường và các cụm di tích thực hiện tốt công tác bảo vệ và tôn tạo di tích. Các di tích trên địa bàn phường đã được quan tâm đầu tư, tu bổ đảm bảo khang trang bề thế, Đình Thổ Khối tu bổ năm 2009, Đình Xuân Đỗ Hạ tu bổ năm 2013, Đình Hạ Trại được xã hội hóa tu bổ năm 2009, tam quan chùa Xuân đỗ Hạ được phục hồi năm 2017, Đình Xuân đỗ Thượng được tu bổ năm 2007, chùa Thổ Khối đang được tu bổ năm 2020.

Hàng năm căn cứ vào kế hoạch quản lý di tích và lễ hội truyền thống của phường, các tiểu ban quản lý di tích định kỳ kiểm tra các đồ thờ cúng, các hạng mục công trình, phòng chống mối mọt, phát hiện các hạng mục hư hỏng báo cáo phường để có biện pháp chỉ đạo sửa chữa kịp thời.

Việc bảo vệ các di tích là vô cùng quan trọng, công an phường hàng năm đều tham mưu UBND phường phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ cho các di tích nhất là trong mùa lễ hội, trạm y tế phường hướng dẫn các di tích, lễ hội thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, nên các Di tích trên địa bàn phường không xẩy ra các vụ mất an ninh trật tự, cháy nổ và mất vệ sinh an toàn thực phẩm gây ra dịch bệnh.

Các lễ hội truyền thống trên địa bàn phường hàng năm tổ chức thành công và đảm bảo các yêu cầu về mọi mặt cũng chính là có công tác tuyên truyền thường xuyên và liên tục trước trong và sau khi diễn ra lễ hội. Các nội dung kế hoạch của phường, các quy định của nhà nước vầ tổ chức lễ hội. Các quy định của phường về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được thông tin đến người dân, người dân lắm bắt được và là kiến thức để người dân tham gia và chấp hành trong lễ hội. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức vẫn còn có những hạn chế như một số tiểu ban tổ chức lễ hội triển khai công việc còn chậm, hệ thống trang âm phục vụ lễ hội không đảm bảo, công tác tổ chức và khai mạc lễ hội còn yếu, thiếu khoa học không đạt yêu cầu, việc tổ chức các trò chơi dân gian còn hạn chế chưa được khôi phục. Vẫn còn có cụm di tích chưa làm tốt công tác quản lý và điều hành đội rước kiệu, việc tuyển chọn quân kiệu không đạt yêu cầu, dẫn đến Long Đình đi quá thời gian và lộ trình rước, các chân kiệu nữ quá mệt mỏi làm mất ổn định về tinh thần, còn có các thành viên Ban tổ chức lễ hội không sát sao với nhiệm vụ được phân công để lại những dư âm không tốt đẹp trong lòng nhân dân. Nguyên nhân của những hạn chế trên là do các lễ hội trên địa bàn phường là hội lệ hàng năm của cụm dân cư, phục vụ tín ngưỡng của nhân dân nơi đây, với việc cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no hạnh phúc, cho nên các ghi thức lễ và hội còn theo tục lệ xưa để lại. Hơn nữa cuộc sống của nhân dân còn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, kinh tế còn hạn hẹp nên việc thực hiện xã hội hóa để đầu tư và tổ chức lễ hội còn gặp nhiều khó khăn hạn chế.

Để thực hiện tốt hơn Chỉ thị số 41- CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí Thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, Đảng ủy phường Cự Khối sẽ tiếp tục lãnh đạo chính quyền, các Chi ủy thực hiện tốt các nội dung sau;

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội, bảo đảm lễ hội được tổ chức đúng với quy định của pháp luật, đúng với phong tục tập quán và tín ngưỡng của nhân dân. UBND phường tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về di tích và lễ hội, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác tổ chức lễ hội. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên, vận động nhân dân, tăng cường các biện pháp giữ gìn, bảo vệ di tích, danh lam, thắng cảnh; bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh cảnh quan môi trường tại các di tích và lễ hội. Thực hiện nếp sống văn minh trong sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Chi ủy để tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên cùng nhân dân chấp hành tốt các quy định trong việc tham gia lễ hội tại địa phương.

 

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 329
Tổng số truy cập: 5883485