bài viết chuyên sâu

Hoạt động công tác dân số phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 22/07/2020 | 16:28  | Lượt xem: 52

Công tác dân số không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa về văn hóa, xã hội góp phần vào sự phát triển bền vững trên địa bàn phường.

Sáu tháng đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của UBND quận, sự quan tâm sâu sắc của TTYT quận Long Biên, Đảng ủy, HĐND, UBND phường, sự phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể, sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ CTV dân số, sự ủng hộ của đông đảo tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, công tác dân số phường cơ bản hoàn thành chỉ tiêu 6 tháng đầu năm.

Tình hình sinh đạt chỉ tiêu kế hoạch giao, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh trong 6 tháng đầu năm là 106 trẻ trai /100 trẻ gái chạm ngưỡng phát triển tự nhiên là 105 đến 107 trẻ trai /100 trẻ gái. cao hơn so với 6 tháng đầu năm 2019 là 99 trẻ trai/100 trẻ gái. Tổng số sinh là 72 trẻ tăng 2 trẻ so với 6 tháng đầu năm 2019.

Nhằm từng bước khắc phục những khó khăn, thách thức công tác dân số- kế hoạch hóa gia đình trong trong thời gian tiếp theo, ngay từ đầu năm ban Dân số phường đã tham mưu với Thường trực Đảng ủy ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác lãnh đạo chỉ đạo của đảng đối với công tác dân số; UBND phường xây dựng triển khai các kế hoạch như: Kế hoạch thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2020; Kế hoạch hoạt động truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số kế hoạch hóa gia đình; Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng các sự kiện về Dân số kế hoạch hóa gia đình; hàng quý họp giao ban vào tháng cuối quý đánh giá hoạt động quý trước triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo; tổ chức triển khai ký cam kết thực hiện chính sách dân số đối với công nhân viên cán bộ cơ quan phường. Tổ chức các cuộc truyền thông tới các chị em phụ nữ, nam giới, người cao tuổi để nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, các hoạt động truyền thông đưa về từng cụm dân cư nhà văn hóa thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dân số hoạt động ổn định, hàng tháng tổ chức họp giao ban cộng tác viên để đánh giá hoạt động của tháng trước, triển khai nhiệm vụ tháng tiếp theo. Tạo mọi điều kiện để Cộng tác viên tham gia tích cực các buổi tập huấn chuyên môn nghiệp vụ như ghi chép sổ sách, rà soát, theo dõi đối tượng đi đến, kỹ năng truyền thông tại cơ sở do quận và phường tổ chức. Trong 6 tháng đầu năm, Ban dân số phường chỉ đạo cộng tác viên tập trung rà soát các trường hợp trong độ tuổi sinh đẻ, số phụ nữ 15-49 tuổi chung là 2.283 người và phụ nữ 15-49 tuổi có chồng là 1.741 người, qua đó đã lập danh sách và phân tích, phân loại các trường hợp có nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên, tổ chức việc ký cam kết thực hiện chính sách dân số tới các cặp vợ chồng có nguy cơ cao sinh con thứ 3 trở lên.

Công tác truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về Dân số/KHHGĐ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, do đó ngay từ đầu năm Ban DS - KHHGĐ phường đã tham mưu UBND phường tổ chức ký cam kết Hợp đồng trách nhiệm, giao chỉ tiêu kế hoạch cụ thể cho các ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố để thực hiện. Đồng thời tập trung tuyên truyền dưới mọi hình thức như: Phối hợp các ngành, Tổ dân phố truyền thông vận động trực tiếp tại cụm dân cư, nhóm đối tượng và hộ gia đình. Đài truyền thanh phường tập trung tuyên truyền các văn bản của Đảng và Nhà nước về chính sách dân số, viết và đưa tin bài về các buổi truyền thông tại cụm dân cư, các hoạt động tư vấn tại trạm y tế phường. Trong 6 tháng đầu năm 2020  Ban dân số phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố tổ chức 5 buổi truyền thông trực tiếp về công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình với tổng số 578 lượt người tham dự tại các cụm dân cư, mô hình điểm nhà văn hóa.

 Hoạt động phát thanh truyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh phường đã phát và đưa tin bài 1 tuần 2 buổi vào thứ 3 và thứ 5 với thời lượng từ 3-5 phút tổng thời lượng 742 phút, 62 buổi với 47 tin bài phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác dân số, cắt 04 tít khẩu hiệu, băng zôn căng treo tại các trục đường chính các đợt tuyên truyền cao điểm, các đợt truyền thông tại hội trường UBND phường và tổ dân phố, tổ chức cấp phát được 2.400 tờ rơi, 25 tập san tạp chí.

Để phát huy các kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và khắc phục những hạn chế trong 6 tháng cuối năm 2020, Ban dân số kế hoạch hóa gia đình phường xác định tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm như: Tăng cường các hoạt động truyền thông thường xuyên tại cơ sở nhằm cung cấp, trang bị các kiến thức chăm sóc SKSS cho các đối tượng, đặc biệt chú trọng triển khai đồng bộ các hoạt động truyền thông thuộc chương trình Đề án nâng cao chất lượng dân số, đẩy mạnh tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai tại cộng đồng, đảm bảo cấp phát đầy đủ, kịp thời các phương tiện tránh thai đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Ký kết hợp đồng trách nhiệm với các ngành đoàn thể, tổ dân phố. Tiếp tục duy trì chế độ cập nhật, thông tin biến động vào kho dữ liệu điện tử chuyên ngành đảm bảo thống nhất số liệu.

Công tác dân số không chỉ có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế mà còn có ý nghĩa về văn hóa, xã hội góp phần vào sự phát triển bền vững trên địa bàn phường. Với quyết tâm từ phường đến tổ dân phố và việc dự báo tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về công tác Dân số-KHHGĐ,  năm 2020 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao, từng bước nâng cao chất lượng công tác dân số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường./.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 927
Tổng số truy cập: 4700326