bài viết chuyên sâu

Kết quả nổi bật công tác Mặt trận Tổ quốc phường Cự Khối 9 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 02/10/2020 | 11:07  | Lượt xem: 256

Trong những năm gần đây, kinh tế của phường Cự Khối đang ngày càng phát triển không ngừng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và đã có bước phát triển toàn diện. Cùng với sự phát triển đó, MTTQ và các tổ chức thành viên UBMTTQ phường Cự Khối đã đóng góp vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tích cực giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của người dân

Năm 2020, vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường được khẳng định và nâng cao trong đời sống chính trị - xã hội của địa phương, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận và các tầng lớp nhân dân ngày càng thân thiết thành một khối thống nhất. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường đã cùng chung sức, chung lòng cùng Đảng, chính quyền vượt qua những khó khăn, thử thách, giữ vững sự ổn định chính trị-xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh.

Bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, và các chương trình nghị quyết của ngành dọc cấp trên, Uỷ ban MTTQ phường Cự Khối đã xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, phát động các phong trào thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng tới các thành viên. Xác định công tác tuyên truyền là trọng tâm, MTTQ và các đoàn thể phường Cự Khối Bằng nhiều hình thức đã tuyên truyền được 77 cuộc, thu hút hơn 5238  lượt người nghe. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, công tác Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác phòng, chống dịch Covid - 19; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế, duy trì vùng sản xuất rau quả an toàn, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia phòng chống các loại tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, các chính sách về tôn giáo và các nhiệm vụ của địa phương. MTTQ và các thành viên đã tuyên truyền vận động nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII và bộ quy tăc ứng xử nơi công cộng trên đại bàn thành phố Hà Nội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh – sạch – đẹp – văn minh“, MTTQ phường đã thành lập và duy trì 02 tổ tuyên truyền, vận động, giám sát tại tuyến phố Xuân Đỗ và tuyến đường Bát Khối phường Cự Khối. Rà soát, thống kê, lập danh sách các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu dân cư và các hộ còn sử dụng than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để tuyên truyền vận động. Phối hợp duy trì hoạt động“Tổ tự quản bảo vệ  môi trường“ tổ chức 25 buổi lao động ra quân tổng vệ sinh môi trường. MTTQ phường duy trì thực hiện mô hình Khu dân cư không rác thải tại tổ 13.

Ban thường trực UBMTTQ phường tuyên truyền vận động thực hiện phương án chấm dứt chăn nuôi

MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường

 MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020 với chủ đề ; Nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” gắn với chủ đề hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” đã tổ chức 13/13 hội nghị tổ dân phố đã có 69 ý kiến tập trung bàn đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” qua đó đã phát huy tính dân chủ, sức mạnh tổng hợp của toàn dân và nâng cao ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư. Về thực hiện tang văn minh tiến bộ, vận động nhân dân đăng ký thực hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa: thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng; các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 

MTTQ phối hợp với UBND phường tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân phường

Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ quỹ “ đền ơn đáp nghĩa được 40,78 triệu đồng ”; quỹ “Vì người nghèo” được 52,08 triệu đồng. Trích từ Quỹ “Vì người nghèo” phường tặng quà 5 hộ nghèo, 8 hộ cận nghèo nhân dịp Tết nguyên đán với số tiền là 4.900.000đ; hỗ trợ đột xuất 3 triệu đồng gia đình hộ nghèo ông Hoàng Văn Bột – tổ 1; mua khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn cấp phát cho hộ nghèo, cận nghèo với số tiền là 1.273.000đ; tặng 3 cháu học sinh con hộ nghèo tiền mua đồ dụng học tập 900.000 đồng. Phối hợp duy trì thực hiện mô hình “Cộng đồng chung sức giúp giảm nghèo bền vững”, ngoài các hộ thực hiện năm 2018, 2019, năm 2020 MTTQ, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường, các nhà hảo tâm tiếp tục hỗ trợ hàng tháng các hộ nghèo mức từ 200 – 1.000.000 đồng (tổng tiền hỗ trợ trong 9 tháng là 25.800.000đ). Bên cạnh đó còn vận động nhân dân tham gia ủng hộ các loại Quỹ của địa phương; ủng hộ Quĩ “Vì biển, đảo Việt Nam” được 91.145.000đ. Tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống, dịch Covit-19 được 34 triệu đồng, hàng hóa trị giá gần 30 triệu đồng. Tổ chức cấp phát hàng hóa tiếp nhận cho 180 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, những người ảnh hưởng trực tiếp bới dịch bệnh Covid-19.

Tiếp nhận và cấp phát hàng hóa, hỗ trợ công tác phòng dịch Covid-19

Xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ quan trọng. MTTQ phường đã chủ động xây dựng, ký kết và triển khai thực hiện 06 kế hoạch liên tịch với HĐND, UBND, các đoàn thể chính trị - xã hội để tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tránh chồng chéo. Phối hợp thực hiện Đề án sáp nhập TDP trên địa bàn phường Cự Khối, thực hiện sáp nhập từ 13 tổ dân phố còn 7 tổ. Hướng dẫn các Ban CTMT tổ chức Hội nghị miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó TDP đối với các TDP sáp nhập; hiệp thương cử tổ trưởng TDP lâm thời đảm bảo đúng qui định. Phối hợp triển khai hiệp thương giới thiệu, tổ chức bầu cử 7 tổ trưởng dân phố đúng quy định.

Phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2020-2022

Phối hợp với UBND, các đoàn thể tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nhân dân. Qua đó góp phần năng cao ý thức chấp hành pháp luật trọng cộng đồng dân cư.

Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tổ chức tiếp xúc giữa Đại biểu HĐND phường với cử tri sau kỳ họp thứ IX, trước và sau kỳ họp thứ X-HĐND phường khóa III; tổ chức kỳ họp không thường kỳ kiện toàn Chủ tịch, Phó chủ tịch phường nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham gia 03 cuộc giám sát chuyên đề cùng Thường trực HĐND, Ban pháp chế HĐND phường. Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết TW 4, Chỉ thị 05, bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố.

Phối hợp với HĐND-UBND tổ chức tiếp xúc giữa Đại biểu HĐND phường với cử tri sau kỳ họp thứ IX

Tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành  trình Đại hội Đảng bộ phường Cự Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổng hợp đầy đủ ý kiến gửi Đảng ủy phường. MTTQ và các đoàn thể chính trị đã góp 35 ý kiến xây dựng Đảng; 31 ý kiến xây dựng chính quyền; 16 ý kiến cho cán bộ, đảng viên, công chức.

Tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành trình Đại hội

Đảng bộ phường Cự Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

Duy trì tiếp công dân vào thứ hai hàng tuần. Duy trì hoạt động giám sát thường xuyên việc thực hiện sáu Quy chế dân chủ do quận ban hành; giám sát thực hiện Nghị quyết TW 4 gắn với Chỉ thị 05, bộ qui tắc ứng xử; giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại bộ phận “một cửa”: Tổ chức phát 45 phiếu lấy ý kiến công dân tại bộ phận một cửa, kết quả công dân đánh giá: thái độ phục vụ: rất tốt: 38; tốt: 07; chất lượng cán bộ hướng dẫn công dân: rất tốt: 45; kết quả giải quyết thủ tục hành chính: đúng hẹn: 45.

Tổ chức lấy phiếu lấy ý kiến công dân tại bộ phận một cửa phường

Ban Thanh tra nhân dân giám sát trên các lĩnh vực như: quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tổng số 43 cuộc, phát hiện 27 lượt vi phạm, đã đề xuất UBND phường xử lý. Phối hợp giám sát 149 công trình xây dựng nhà ở hộ gia đình, 149/149 công trình có phép và thực hiện niêm yết giấy phép tại chân công trình.

Các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục giám sát các dự án được đầu tư trên địa bàn phường như: Dự án xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường dẫn cầu Thanh Trì phường Thạch Bàn, phường Cự Khối; Dự án xây dựng đường hành lang chân đê sau Đình Thổ Khối, phường Cự Khối; Dự án tu bổ, tôn tạo Chùa Thổ Khối; Dự án Xây dựng tuyến đường từ Ô quy hoạch G7/CC5 đến đường 25m. Qua giám sát cơ bản các đơn vị thi công đã thực hiên tốt theo Hồ sơ thiết kế, tuy nhiên tại dự án Cải tạo, nâng cấp các tuyến ngõ, ngách giai đoạn 5 vẫn còn một số hạng mục thi công chưa đảm bảo chất lượng như bổ xung 06 hố ga tại tuyến đường tổ 1( đã yêu cầu làm lại 04/06 hố ga); tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường dẫn cầu Thanh trì làm tuyến hè chưa đúng thiết kế (đổ đất xong phủ một lớp cát mỏng) trong kiểm tra, giám sát đã yêu cầu múc bỏ toàn bộ đất và thay thế cát đầm chặt để đảm bảo chất lương công trình, đơn vị thi công đã thực hiện theo đúng thiết kế).

Tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp số 850/LT/UBMTTQ – CA ngày 14 6/2012 phối hợp giữa UBMTTQ và Công an quận thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ về quản lý đối với người chấp hành xong án phạt tù. Ủy ban MTTQ phối hợp với Công an phường rà soát lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù, phân công người giúp đỡ, kèm cặp; do làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nên những người chấp hành xong án phạt tù chấp hành tốt chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

Bên cạnh đó, MTTQ phường không ngừng củng cố tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động. Duy trì các kỳ họp, hội nghị sơ kết công tác quí, 6 tháng. Kịp thời kiện toàn Ban công tác Mặt trận sau sáp nhập tổ dân phố, kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ, chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường nhiệm kỳ 2019 - 2024. Hoạt động công tác Mặt trận hướng mạnh về cơ sở. Các phong trào thi đua, các Cuộc vận động đã đi vào chiều sâu, theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các hoạt động đã được Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận./.

Hội nghị sơ kết công tác Mặt trận tổ quốc 6 tháng đầu năm 2020

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 744
Tổng số truy cập: 6547304