bài viết chuyên sâu

Kết quả thực hiện Chủ đề năm dân vận khéo của Quận trên địa bàn phường Cự Khối
Ngày đăng 21/02/2023 | 14:56  | Lượt xem: 38

Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/QU ngày 14/01/2022 của Quận ủy về triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” năm 2022; Thông báo kết luận số 586-TB/QU ngày 24/01/2022 của Quận ủy Long Biên về việc lựa chọn các công trình phần việc chào mừng kỷ niệm 20 ngày thành lập quận Long Biên;

Bám sát Chương trình số 03-CTr/QU của Quận ủy Long Biên ngày 15/10/2020 của Quận ủy về “Đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bảo cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2020-2025” và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 gắn với chủ đề năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị. Sau khi thảo luận, thống nhất trong Ban chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy phường đã ban hành và triển khai kế hoạch số 108-KH/ĐU ngày 27/01/2022 của Đảng ủy phường Cự Khối vềThực hiện Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy. Kế hoạch số 113 -KH/ĐU ngày 15/02/2022 của Đảng uỷ phường Cự Khối về thực hiện chủ đề “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị” năm 2022” đến cả hệ thống chính trị. Trong quá trình thực hiện, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ phường thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả, hạn chế để có giải pháp khắc phục.

Cuối năm 2021, đầu năm 2022 trên địa bàn phường Cự Khối có 09 dự án thực hiện công tác GPMB với 222 thửa đất, trong đó: 02 dự án đã hoàn thành với 112 thửa; 07 dự án còn lại với 110 hộ đều là những dự án chuyển tiếp từ các năm trước (có 03 dự án từ những năm 2013-2017; 05 dự án năm 2019 đến nay). Các hộ đều có nhiều đất vườn, ban đầu chưa đồng thuận với mức bồi thường hỗ trợ GPMB giá quá thấp 252.000đ/m2 và việc hỗ trợ TĐC bằng Chung cư do dân trực tiếp SX nông nghiệp khi nhận chung cư phải đi Đông Hội đông Anh nên khó khăn cho sản xuất ruộng đồng…..…).

Trên cơ sở các khó khăn nêu trên; Bám sát sự chỉ đạo của các cấp, thực hiện chủ đề công tác năm “Dân vận khéo”, UBND phường Cự Khối tham mưu Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn Phường; đưa nội dung thực hiện chủ đề năm của Quận vào Nghị quyết hằng tháng để lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung nhiệm vụ, giải pháp và hướng dẫn các tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện các mô hình sát với thực tiễn, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, có sức lan tỏa, khả năng nhân diện rộng và đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm 2022 của “Dân vận khéo” của Quận. Theo đó, đến nay đã vận động cơ bản các hộ bàn giao mặt bằng để thi công các dự án. Hiện nay còn 36 thửa đất tại 05 dự án đang tiếp tục tập trung vận động nhân dân thực hiện quy trình công tác GPMB.

Để hoàn thành mục tiêu trong các nội dung đăng ký triển khai thực hiện chủ đề năm về công tác chỉnh trang đô thị đã đề ra, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban  MTTQ, các đoàn thể, các Tổ dân phố đã chức họp bàn và thống nhất cách làm, lộ trình tiến độ về phương án chỉnh trang các tuyến phố, tuyến ngõ, tổng vệ sinh môi trường, san ủi, chở phế thải, quét sơn, lát gạch, sửa chữa các bồn cây và mua cây hoa để trồng tại khu vực ven đường Tổ 4, khu hồ Ao To, cắt cỏ mái đê, chỉnh trang giếng Đình cụm di tích Hạ Trại, khu đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của phường và khu vực Tái định cư, Lăng Tổ 5 lối sang tuyến đường 13,5m theo ô quy hoạch G7/CC5 theo kế hoạch. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, Tổ công tác Trật tự đô thị, các lực lượng, cùng các ông bà thành viên Câu lạc bộ tình nguyện vì môi trường và các Tổ dân phố đã huy động đông đáo cán bộ, đoàn viên, hội viên, nhân dân trên địa bàn và liên kết với Đoàn thanh niên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức 13 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, cắt tỉa cây xanh, vườn hoa, quét vôi ve, sơn lại tường, giải tỏa đô thị, san ủi và chở phế thải, cải tạo mặt bằng phục vụ việc chỉnh trang đô thị; theo đó đã thực hiện quét, sơn lại khoảng 350m tường, trồng khoảng trên 1.000m2 khóm hoa cỏ lạc, hoa chiều tím và các loại hoa, cây cảnh khác nhận được từ nguồn xã hội hóa đóng góp của nhân dân; với kinh phí dự kiến để thực hiện các công trình, phần việc trong 13 đợt ra quân trên ước khoảng với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Các buổi phát động đã thu hút hơn 950 lượt người tham gia nhằm góp phần thực hiện chủ đề năm của Quận; xây dựng Tổ dân phố đạt tổ dân phố Xanh - sạch - đẹp - văn minh, từng bước xây dựng phường Cự Khối đạt chuẩn văn minh đô thị. Trong năm Cự Khối có 18 tập thể, 05 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực; trong đó đã lựa chọn 07 mô hình đăng ký cấp Quận, các mô hình “Dân vận khéo” tập trung vào công tác GPMB, chỉnh trang đô thị. Kết quả phong trào dân vận khéo được triển khai rộng khắp và đạt được những kết quả nhất định với 23 mô hình, trong đó có 06 mô hình có sức lan tỏa, được Quận, Phường biểu dương khen thưởng./.

Video Clip

Tiêu đề

Thông kê truy cập

Đang online: 2443
Tổng số truy cập: 8655679