bài viết chuyên sâu

Những kết quả nổi bật hội Cựu chiến binh phường Cự Khối 6 tháng đầu năm 2023.
Ngày đăng 20/07/2023 | 15:21  | Lượt xem: 49

Sáu tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Hội Cựu chiến binh quận Long Biên, sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của UBND và các ngành đoàn thể, Hội Cựu chiến binh phường Cự Khối luôn giữ vững được bản chất “bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm” và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Hội Cựu chiến binh phường Cự Khối hiện có 07 chi hội với 265 hội viên. Đội ngũ cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sạch, lành mạnh, tác phong gương mẫu, kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, vượt khó vươn lên triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh, lợi ích chính đáng của cựu chiến binh được đảm bảo, Hội Cựu chiến binh phường là một tổ chức hội có trách nhiệm, uy tín, một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc, là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tuyệt đối trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới.

Nổi bật, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đã đạt được những kết quả nổi bật, cụ thể: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối đoàn kết toàn dân tộc. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, trong thời gian qua Hội CCB phường cũng như các Chi hội CCB đã chủ động, thường xuyên quán triệt, triển khai làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức bồi dưỡng, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, các hội viên cựu chiến binh luôn giữ vững được bản lĩnh chính trị, phẩm chất bộ đội cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện nghiêm chỉnh cương lĩnh, chủ trương, chính sách của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước.

Phối hợp chặt chẽ với UBND, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong nhân dân. Tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, kiên quyết xử lý nghiêm hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra trên địa bàn có liên quan đến Hội. Đặc biệt, động viên cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi viết bài chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch lần thứ 3 với 04 bài, trong đó có 02 bài của đồng chí Vũ Văn Vẻ - Phó chủ tịch Hội và bài của đồng chí Nguyễn Văn Thiêm – hội viên chi hội 11 đã gửi về Ban chấp hành hội CCB quận Long Biên. Đồng chí Vũ Văn Vẻ - Phó chủ tịch hội đã gửi 02 bài dự thi tham gia viết về gương người tốt việc tốt.

                                   Cán bộ, hội viên hội CCB phường tham dự hội nghị học tập Nghị quyết 

Tổ chức, động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế giỏi, nâng cao cải thiện đời sống, phấn đấu giảm nghèo bền vững, làm giàu hợp pháp. Hội thường xuyên vận động hội viên tích cực ủng hộ các loại quỹ như: quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 5,32 triệu đồng, quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được 11,64 triệu đồng. Đề án số 03 về xóa nhà dột nát của Hội CCB thành phố Hà Nội phát động được các hội viên hội CCB phường ủng hộ với số tiền 8,69 triệu đồng; ủng hộ các hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên và phường Cự Khối với số tiền 16,61 triệu đồng. Đặc biệt, Hội đã chỉnh trang, làm đẹp đường tự quản đoạn từ Bốt Tây tới cổng chào tổ dân phố số 4, đây là công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên và phường Cự Khối của hội Cựu chiến binh phường.

       Công trình đường tự quản chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên và phường Cự Khối của Hội

Bên cạnh đó, các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình, đề án của địa phương như tham gia các cuộc diễn tập, luyện tập khu vực phòng thủ, ra mắt tổ tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy, thăm chiến trường xưa được đông đảo hội viên tham gia.

                                 Hội CCB phường tổ chức tuyên truyền công tác PCCC tới cán bộ, hội viên

Trong thời gian qua, Hội luôn làm tốt công tác tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách xã hội. Tính đến tháng 6 năm 2023, 23 hộ gia đình hội viên vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả với số dư nguồn vốn vay 1,33 tỷ đồng, không có nợ đọng thất thoát.

Tham gia tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường cho thế hệ trẻ. Xác định đây là một việc làm đặc biệt quan trọng nên Hội Cựu chiến binh phường đã phối hợp chặt chẽ với các ngành đoàn thể giáo dục lòng yêu nước, công lao và sự hy sinh của các thế hệ cha ông để thế hệ trẻ biết ơn và trân trọng quá khứ hào hùng của dân tộc, để họ có lòng tự tôn, tự trọng và biết phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc…Bên cạnh đó, Hội phối hợp với BCH Quân sự phường tặng quà cho 07 thanh niên lên đường nhập ngũ số tiền 2,1 triệu đồng. Gặp mặt 6 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương với số tiền 1,8 triệu đồng.

                Hội CCB phường tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ và thanh niên xuất ngũ trở về địa phương

Có thể nói, trong thời gian qua, Hội Cựu chiến binh phường Cự Khối luôn giữ vững truyền thống tốt đẹp của bộ đội cụ hồ đã cùng cấp ủy và chính quyền địa phương, các đoàn thể, các tổ chức xã hội đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của phường Cự Khối nói riêng và góp phần vào công cuộc đổi mới và phát triển của quận Long Biên nói chung./.

 

Video Clip

Tiêu đề