bài viết chuyên sâu

Cự Khối chủ động phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường 25m theo quy hoạch từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh Trì
Ngày đăng 26/07/2023 | 16:02  | Lượt xem: 97

Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ngày 21/11/2014, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 6115/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến đường gom cầu Thanh trì tại phường Thạch Bàn và phường Cự Khối do viện quy hoạch kiến trúc Hà Nội đề xuất được Sở quy hoạch kiến trúc thành phố chấp thuận ngày 31/01/2008 và phù hợp với phân khu N10, tỷ lệ 1/2000.

Ngày 30/01/2015, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5817/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án. Ngày 30/10/2015, UBND quận Long Biên ban hành uyết định số 10211/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dự án. Quy mô dự án chiếm đất là 3,8ha; khối lượng thực hiện dự án chiếm đất tại 02 phường là Cự Khối và Thạch bàn, hơn 300 phương án; số kinh phí GPMB là 69 tỷ; Tại phường Cự Khối có hơn 200 thửa đất nằm trong phương án GPMB, trong đó có 02 thửa đất công do phường quản lý, 173 thửa đất nông nghiệp, 25 thửa đất ở.

UBND quận Long Biên đã ban hành Quyết định thành lập Hội đồng; Quyết định về việc thành lập Tổ công tác GPMB phường Cự Khối và xây dựng, triển khai kế hoạch  GPMB thực hiện dự án từ năm 2017. Đã tổ chức công khai dự án và thực hiện các bước quy trình liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Trong quá trình triển khai thực hiện đã được nhân dân, cán bộ đồng tình ủng hộ dự án; đến năm 2021, đã có 197/200 thửa đất bàn giao mặt bằng; còn 03 thửa đất liên quan đến 03 hộ khi triển khai dự án đã gặp rất nhiều khó khăn do vướng mắc các nội dung về nguồn gốc đất vì đất giáp ranh Thạch Bàn và Cự Khối, khó khăn về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đơn giá bồi, các hộ đều có nhiều đất vườn, ban đầu chưa đồng thuận với mức bồi thường hỗ trợ GPMB giá…,

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 “Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị”; năm 2023 là “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”; Từ tình hình thực tế và các nhiệm vụ trọng tâm khó khăn nêu trên; Bám sát sự chỉ đạo của các cấp UBND phường Cự Khối tham mưu Đảng ủy phường ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong công tác GPMB thực hiện các dự án trên địa bàn Phường; đưa nội dung thực hiện chủ đề năm của Quận vào Nghị quyết hằng tháng để lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền. Theo đó, đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường phụ trách GPMB và cán bộ công chức, Tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các hộ hoàn thiện hồ sơ liên quan và đã trực tiếp đến gặp gỡ các hộ gia đình để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các gia đình tháo dỡ, di chuyển tài sản, vật kiến trúc nằm trong phạm vi diện tích đất bị thu hồi và hỗ trợ gia đình ổn định đời sống sau bàn giao mặt bằng; Cuối tháng 5 năm 2023 UBND phường và Trung tâm phát triển quỹ đất, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Long Biên đã hoàn thành công tác GPMB, các hộ đã bàn giao mặt bằng để đơn vị thi công đường.

Sau gần 7 năm triển khai tổ chức thực hiện công tác GPMB, đến ngày 30/6/2023 tuyến đường đã cơ bản hoàn thành việc thi công. Dự án đường hoàn thành đã tạo trục chính giao thông, thoát nước hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ kết nối đường đê tả Hồng với nút giao đi khu vực huyện Gia Lâm, Hưng Yên và là tuyến đường khung, trọng điểm của phường được kết lối với các tuyến đường ven với phường Thạch Bàn, đường cổ Linh, đường gom cầu Thanh Trì, Tuyến đê sông Hồng và liên thông các tuyến đường nội bộ trong phường, cụm các trường học, các Tổ dân phố. Tạo điều kiện khai thác quỹ đất hai bên đường và khu vực lân cận để cân đối cho các dự án xây dựng cơ bản và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Xây dựng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống thông tin liên lạc, đường giao thông, cây xanh, điểm tập kết rác thải, hạ tầng công nghệ thông tin khu vực, từ đó tạo bộ mặt đô thị cho phường được khang trang, đồng bộ, đảm bảo xây dựng tuyến phố văn minh đô thị, đặt tên đường phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đây là một trong các công trình trên địa bàn phường Cự Khối quận sữ tổ chức khánh thành và gắn biển chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Quận Long Biên./.

Một số hình ảnh tuyến đường 25m:

Video Clip

Tiêu đề