Tin tức mới nhất

Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường Cự Khối tổ chức đánh giá kết quả công tác tháng 7 năm 2016
Ngày đăng 10/08/2016 | 14:35  | Lượt xem: 562

Chiều ngày 09/8/2016, tại phòng họp số 2 - Ủy ban nhân dân phường, Ủy ban MTTQ phường Cự Khối tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Mặt trận tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2016.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh –  Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; các ông, bà Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố.

Tại Hội nghị đồng chí Đàm Hồng Mạnh - Phó CT UB MTTQ phường trình bày báo cáo kết quả công tác Mặt trận tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2016. Tháng 7 năm 2016, Ủy ban MTTQ phường phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm: Ngày dân số thế giới (11/7), Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (15/7), Ngày thương binh, liệt sỹ (27/7). Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND quận và kết quả kỳ họp thứ nhất, thứ II HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân duy trì vùng sản xuất rau, quả an toàn; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; công tác đảm bảo ATTP, công tác phòng, chống thiên tai, GPMB; tuyên truyền xử lý sự cố môi trường ở miền Trung. Vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Phối hợp tổ chức 01 buổi tuyên truyền ATTP cho 93 người nghe. Tiếp nhận Quỹ "Vì người nghèo" được 7.100.000 đồng. Phối hợp tổ chức các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7.  Phối hợp với TT HĐND, UBND tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với Đại biểu HĐND phường trước kỳ họp thứ II - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Phối hợp tham gia hòa giải thành 01 vụ tranh chấp ngõ đi chung. Các Ban CTMT thường xuyên giám sát việc thực hiện chấp hành các qui định về TTĐT, VSMT, việc thực hiện 5 QCDC do quận ban hành, mô hình khoán quản quản TTĐT. Tổ chức thành công kỳ họp thứ 11 - Ủy ban MTTQ phường gắn với sơ kết công tác Mặt trận, hoạt động của Ban TTND, GSĐTCCĐ, Đề án 02 – 212, 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Xây dựng và ban hành Qui trình giải quyết công việc nội bộ.

Tại Hội nghị đã có 6 ý kiến phát biểu tham luận, các ý kiến cơ bản nhất trí với kết quả tác Mặt trận tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 8 năm 2016. 

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Minh –  Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã ghi nhận vai trò, trách nhiệm của các ông, bà Trưởng Ban CTMT trong việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; tích cực tham gia các Hội nghị tuyên truyền, tham gia tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận do MTTQ quận tổ chức. Đồng thời cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong tháng 8: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các qui định của địa phương; tuyên truyền duy trì vùng sản xuất rau, quả an toàn; công tác GPMB phục vụ các dự án. Duy trì giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ dân chủ ở cơ sở, 5 Quy chế quận đã ban hành. Chủ động nắm bắt dư luận nhân dân, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, tăng cường trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động./.