Tin tức mới nhất

Hội LHPN phường Cự Khối tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phụ nữ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 12/08/2016 | 09:54  | Lượt xem: 520

Chiều ngày 11/8/2016, tại nhà văn hóa UBND phường, Hội LHPN phường Cự Khối đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ quận Long Biên khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến cán bộ, hội viên trên địa bàn Phường.

Dự hội nghị có đồng chí chí Đinh Thị Việt Hà -  Phó chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên và trực tiếp làm Báo cáo viên; đại biểu phường có các đồng chí trong Ban chấp hành Hội LHPN phường, chi hội trưởng, chi hội phó và hội viên nòng cốt của các chi hội phụ nữ trên địa bàn phường.

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó chủ tịch Hội LHPN quận Long Biên đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Quận lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021; những nội dung chính của Chương trình công tác toàn khoá của Ban chấp hành Hội LHPN Quận khoá III; định hướng đối với Hội LHPN phường trong việc xây dựng kế hoạch hành động sát với thực tế ở địa phương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ Quận lần thứ III. Với mục tiêu chung là đổi mới hoạt động tổ chức Hội, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới; phát huy tinh thần đoàn kết, vận động hội viên và các tầng lớp phụ nữ phát huy tiềm năng, nội lực, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, nếp sống văn minh đô thị; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ, góp phần xây dựng quận Long Biên văn minh, từng bước hiện đại.

Thay mặt cán bộ hội viên Hội LHPN Phường, đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Chủ tịch Hội LHPN Phường phát biểu cảm ơn đồng chí Đinh Thị Việt Hà - Phó chủ tịch Hội LHPN Quận và xin được nghiêm túc lĩnh hội các nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ III, nhiệm kỳ 2016-2021 và khẳng định Hội LHPN phường sẽ bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết để xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa các nội dung gắn với Nghị quyết Đại hội Hội LHPN phường Cự Khối lần thứ XXII và triển khai đến 100% cán bộ hội viên trong toàn phường, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2016 – 2021./.