Tin tức mới nhất

Thường trực Hội đồng nhân dân Quận làm việc với phường Cự Khối
Ngày đăng 08/09/2016 | 09:27  | Lượt xem: 763

Chiều ngày 07/9/2016 Thường trực HĐND quận làm việc với Thường trực HĐND, các Ban của HĐND phường về nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, các Ban của HĐND phường năm 2016.

Dự và chỉ đạo buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Liêm - Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó chủ tịch HĐND quận chủ trì Hội nghị; cùng các đồng chí Phó trưởng ban các Ban của HĐND quận; lãnh đạo văn phòng HĐND&UBND, phòng Nội vụ; đại biểu phường có đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường, đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường và các đồng chí Thường trực HĐND, trưởng, phó các Ban của HĐND phường Cự Khối.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn An - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND phường quý III và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2016; Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Quy chế hoạt động của HĐND các cấp, Thường trực HĐND Phường đã chủ trì phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ tổ chức tốt kỳ họp thứ II, HĐND Phường khóa III vào ngày ngày 22/7/2016 đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Công tác thẩm tra báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết được nghiêm túc thực hiện theo quy định của pháp luật, đảm chất lượng. Đại biểu HĐND đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thảo luận đóng góp ý kiến vào các đề án, tờ trình, báo cáo giám sát của HĐND, các ban của HĐND; Tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, thứ hai; bầu, kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND, các Ban của HĐND phường nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Đầu tháng 8, Thường trực HĐND Phường đã ban hành Quyết định thành lập đoàn giám sát và xây dựng kế hoạch, đề cương và thông báo lịch giám sát về công tác quản lý đất đai, quản lý đất công; công tác TTXD, TTĐT và mô hình khoán quản đã gửi đến UBND phường để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu và tổ chức giám sát vào đầu tháng 9. Công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri được thực hiện đúng quy định. Thường trực HĐND và đại biểu HĐND Phường đã thực hiện 09 buổi tiếp công dân tại trụ sở tiếp dân của Phường, thực hiện nghiêm việc mở sổ theo dõi, ghi chép theo yêu cầu....  

Tại buổi giám sát đã có 4 ý kiến của các thành viên trong đoàn và 6 ý kiến của đơn vị. Các ý kiến đã tập trung vào giảm pháp nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của TT HĐND, các Ban của HĐND và của đại biểu HĐND; tăng cường công tác giám sát trên các lĩnh vực cụ thể; đồng thời các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế trong việc ban hành văn bản mang tính quy phạm pháp luật

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Liên - Uỷ viên Ban thường vụ Quận uỷ, Phó chủ tịch HĐND quận Long Biên đánh giá cao những kết quả mà thường trực HĐND, các Ban HĐND phường thực hiện được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Tuy nhiên đồng chí cũng lưu ý trong nhiệm kỳ mới, thường trực HĐND cũng như các ban HĐND cần có sự đổi mới trong cách thức tổ chức và hoạt động; đồng thời, tăng cường chỉ đạo để thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết HĐND đã đề ra nhất là thu ngân sách từ nguồn thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Chọn nội dung, lĩnh vực trọng tâm để giám sát chuyên đề và thường xuyên coi trọng việc giám qua các báo cáo, tại các hội nghị, giám sát của đại biểu HĐND; TT HĐND, các ban của HĐND, các đại biểu HĐND phải bám sát những nội dung đã có ý kiến sau giám sát để thường xuyên yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trả lời, giải quyết; quan tâm giám sát một số đề án, phương an đang triển khai trên địa bàn phường; quan tâm đến các chỉ tiêu thi đua của các Ban HĐND./.