Tin tức mới nhất

Triển khai áp dụng tạm thời khung năng lực vị trí việc làm
Ngày đăng 12/09/2016 | 10:37  | Lượt xem: 676

Thực hiện Công văn số 1640/UBND-NV ngày 05/9/2016 của UBND quận Long Biên về việc triển khai tạm thời áp dụng khung năng lực vị trí việc làm. Ngày 10/9/2016 UBND phường đã ban hành văn bản số 327/UBND-VP về triển khai thực hiện.

UBND phường yêu cầu:

1. Các đồng chí Lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức, LĐHĐ làm việc tại UBND phường nghiêm cứu, quán triệt, hiểu rõ các năng lực và các kỹ năng cần thiết phải có của CBCCVC, LĐHĐ đối với yêu cầu từng vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm.

2. Các đồng chí Lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức, LĐHĐ tiến hành tự đánh giá thực trạng, năng lực của mình theo từng chức danh (truy cập vào mục thông báo trên trang thông tin điện tử của UBND phường để lấy bản Word). Thời gian gửi về Văn phòng tổng hợp chậm nhất 10h00 ngày 13/9/2019

3. Giao Văn phòng HĐND - UBND.

- Tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND phường bố trí, sắp xếp lại đội ngũ CBCCVC, LĐHĐ phù hợp với yêu cầu của từng Vị trí việc làm, thời gian: chậm nhất 10h00 ngày 14/9/2016.

- Tổng hợp báo cáo UBND quận qua phòng Nội vụ các trường hợp không đáp ứng yêu cầu của Vị trí việc làm. Thời gian: chậm nhất 10h00 ngày 15/9/2016

Đây là nhiệm vụ quan trọng đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện theo đúng tiến độ, thời gian quy định./.

Tải các biểu mẫu tại đây: CTHĐND, PCTHĐND, CTUBND, PCTUBND, CCTP-HT, CCVP-TK, CCTC-KT, CCĐC-XD, CCVH-XH, Quân sự, CNTT, ĐTT, Ma tuý, Thương mại - đô thị, QLNVH, CTĐ, NCT