Tin tức mới nhất

Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách, nhân viên thừa hành làm việc tại UBND phường
Ngày đăng 07/07/2021 | 11:28  | Lượt xem: 398

.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương này 19/6/2015; Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của UBND phường Cự Khối về việc ban hành quy chế làm việc của UBND phường Cự Khối.

Ngày 1/7/2021 UBND phường Cự Khối ban hành Quyết định số 177/QĐ-UBND Về việc phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công chức chuyên môn, người hoạt động không chuyên trách, nhân viên thừa hành làm việc tại UBND phường. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021.

Xem chi tiết văn bản tại đây