Tin tức mới nhất

Hội nghị nghiên cứu, học tâp, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Ngày đăng 23/07/2022 | 08:27  | Lượt xem: 101

Thực hiện Kế hoạch số 126-KH/QU ngày 18/7/2022 của Quận ủy Long Biên, ngày 21 và 22/7/2022, Đảng uỷ phường Cự Khối tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức tiếp sóng trực tuyến từ Quận uỷ Long Biên.

Tại điểm cầu trụ sở Đảng uỷ-UBND phường Cự Khối có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ phường; đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Đức Hùng - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong thường trực ĐU-UBND-UBMTTQ, Các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ phường, Chủ tịch MTTQ và trưởng các đoàn thể chính trị-xã hội phường, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ phường, Đảng viên trong toàn đảng bộ. Các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức chuyên môn UBND phường; Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác mặt trận, chi hội trưởng các chi hội đoàn thể chưa phải là đảng viên..

Trong 1,5 ngày (từ 21 - 22/7) với 4 chuyên đề. Đó là: tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao, do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, do Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh truyền đạt. Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái truyền đạt. Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sơ đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, do Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai truyền đạt.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết.

Một số hình ảnh tại điểm cầu: