Tin tức mới nhất

Phường Cự Khối tố chức Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận uỷ; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
Ngày đăng 30/12/2020 | 10:55  | Lượt xem: 150

Thực hiện Công văn số 139-CV/QU của Quận uỷ ngày 15/12/2020 về việc sơ kết việc thực hiện Đề án 15-ĐA/QU của Quận uỷ. Ngày 28/12/2020, tại Hội trường Trung tâm văn hóa thể thao phường Cự Khối, Đảng ủy phường Cự Khối tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường; đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Ngô Văn Nam  - Phó bí thư, chủ tịch UBND phường cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, các đồng chí Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng, phó các đoàn thể chính trị-xã hội, các ông, bà là Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban CTMT, Tổ trưởng, tổ phó của các tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ báo cáo đánh giá việc thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận uỷ; đồng chí Ngô Văn Nam - Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

 Đ/c Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ báo cáo sơ kết đánh giá thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của quận uỷ

Đ/c Ngô Văn Nam -  Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020

Thực hiện đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đề án 15 của Quận ủy Long Biên về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội”; Đảng ủy phường tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể rà soát, khảo sát đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở phường và tổ dân phố để xây dựng Phương án sắp xếp, kiêm nhiệm. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc bố trí kiêm nhiệm căn cứ theo các quy định của Đảng, Nhà nước, phù hợp với Điều lệ MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các hội đang hoạt động ở phường và tổ dân phố.

Đối với cấp phường số người hoạt động không chuyên trách trước khi sắp xếp là 11 người/9 chức danh, sau khi sắp xếp là 07 người/9 chức danh. Kinh phí bình quân mỗi tháng cho người hoạt động không chuyên trách: Trước khi sắp xếp 19.738.179đ. Sau khi sắp sếp là 16.183.188đ. Đối với tổ dân phố trước khi sắp xếp theo đề án là 13 tổ sau khi sắp xếp là 07 tổ; 4/07 tổ thực hiện theo mô hình Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận. Số TDP phải kiện toàn cấp ủy chi bộ, các chi hội đoàn thể sau sắp xếp theo Đề án 15 là 10. Tổng số người hoạt động không chuyên trách cấp tổ dân phố trước đề án là  33 người hiện nay là 17 người giảm 16 người. Kinh phí bình quân mỗi tháng cho người hoạt động không chuyên trách: Trước khi sắp xếp 41.822.973đ hiện nay 30.247.000đ

Tại hội nghị đã có 05 ý kiến phát biểu. Các ý kiến tập trung vào những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện mô hình kiêm nhiệm cấp tổ dân phố và cấp phường như Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban công tác mặt trận: Do kiêm nhiệm nên khối lượng công việc nhiều, địa bàn rộng, khu vực ngoài bãi dân cư sống rải rác nên sau sáp nhập tổ dân phố phần nào dẫn đến việc triển khai hoạt động của tổ gặp nhiều khó khăn hạn chế nhiều trong công tuyên truyền vận động phụ cấp còn hạn chế nên người hoạt động không chuyên trách tổ dân phố không muốn gắn bó với công việc. Đối với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nhiệm vụ năm 2021, các ý kiến tập trung về công tác xây dựng Đảng, công tác duy trì vùng sản xuất rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, công tác Giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn phường ....

 

Các đại biểu tham gia phát biểu đóng góp xây dựng cho đề án 15-ĐA/QU của Quận uỷ

Đ/c Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy phường tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu kiến nghị đề xuất quận ủy các giải pháp phù hợp đồng thời đề nghị các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy và Đề án 15-ĐA/QU của quận ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách phường, tổ dân phố. Tiếp tục theo dõi, đánh giá kết quả cũng như tác động của đề án. Nắm chắc tình hình dư luận đội ngũ cán bộ đảng viên trong quá trình thực hiện Đề án để có giải pháp xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc; Thực hiện các chế độ, chính sách cho người hoạt động không chuyên trách cấp phường, tổ dân phố đảm bảo đúng quy định và kịp thời. Kiện toàn kịp thời những chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp phường và tổ dân phố khi có sự thay đổi hoặc hoạt động không có hiệu quả.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2021 đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2021; chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, Quận. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phát động phong trào thi đua năm 2021. Chuẩn bị các nội dung lãnh đạo Quận về làm việc với Phường về chương trình công tác năm 2021. Tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kế hoạch công tác năm, nghị quyết chuyên đề năm 2021. Chính quyền, MTTQ, các ngành đoàn thể, các chi bộ trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Chỉ đạo Hội người cao tuổi chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 - 2026; công tác tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động các chi hội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Rà soát, bổ sung quy hoạch Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Duy trì việc thực hiện giải quyết các thủ tục tiếp, nhận, chuyển sinh hoạt đảng đối với các đảng viên; công tác nắm bắt DLXH, định hướng công tác tuyên truyền, duyệt tin, bài đăng cổng TTĐT phường. Thực hiện kiểm việc, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tháng, lịch công tác tuần.

Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện quy chế làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị 05; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ đề năm, các chuyên đề do Quận và phường triển khai; làm tổt công tác dân vận ở tổ dân phổ, công tác kiểm tra giám sát, công tác quản lý đảng viên.

Chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn phường.