Tin tức mới nhất

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ phường tháng 12/2020
Ngày đăng 04/01/2021 | 15:40  | Lượt xem: 160

Ngày 29/12/2020, tại phòng họp 2, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy phường Cự Khối.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ phường chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị nhất trí thông qua 02 hồ sơ chuyển đảng chính thức của chi bộ trường Mầm non Hoa Phượng là đồng chí Dương Thị Ngọc Bích và đồng chí Dương Thị Thu Trang.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó bí thư Đảng uỷ phường đã thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy phường Cự Khối; dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên. Hội nghị thảo luận chương trình làm việc của BCH đảng bô, Ban thường vụ Đảng uỷ năm 2021; kế hoạch thực hiện chương trình 01-CTr/QU của Đảng uỷ năm 2021; thảo luận báo cáo chuẩn bị nôi dung làm việc của Ban thường vụ Quận uỷ với phường về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Cự Khối đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào các nội dung báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng ủy phường Cự Khối; thảo luận  báo cáo sơ kết thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy Long Biên... Các ý kiến tập trung phân tích đánh giá, bổ sung nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 cần bám sát theo chỉ đạo của Quận và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng uỷ phường tiếp thu, trao đổi một số vấn đề liên quan và kết luận chỉ đạo:

1) Tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa báo cáo để ban hành kịp tiến độ.

2) Giao các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường tiếp tục nghiên cứu và đóng góp bằng văn bản gửi về văn phòng Đảng ủy để tổng hợp, bổ sung.

3) Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án số 15-ĐA/QU của Quận ủy, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 vào ngày 30/12/2020.

4) Các đồng chí Đảng ủy viên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Báo cáo kết quả về văn phòng đảng ủy để tổng hợp.