Tin tức mới nhất

Phường Cự Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Dân vận, Kiểm tra giám sát năm 2020
Ngày đăng 07/01/2021 | 16:49  | Lượt xem: 140

Chiều ngày 07/01/2020, tại phòng họp 2, Đảng ủy phường Cự Khối đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả công tác Dân vận và công tác Kiểm tra - Giám sát năm 2020

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy phường, các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, TT UBMTTQ, trưởng các ngành đoàn thể, thành viên Khối dân vận Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bí thư chi bộ, các đồng chí phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ trực thuộc.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - PCT UBND, Phó trưởng Khối dân vận đã báo cáo kết quả công tác dân vận năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Qua đó thể hiện công tác Dân vận đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát dân. Kịp thời kiện toàn thành viên Khối Dân vận, Tổ Dân vận. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT, XH ở địa phương. Phối hợp nắm tình hình cán bộ, đảng viên, nhân dân, đặc biệt là tình hình liên quan đến công tác GPMB, công tác Tôn giáo. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện QCDC ở cơ sở, 6 QCDC của Quận. Tham mưu tổ chức tốt đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn phường năm 2020. Phát động viết 11 bài dự thi viết về điển hình Dân vận khéo, trong đó có 01 bài được Quận gửi dự thi cấp Thành phố. Trong năm phường đã được Quận khen thưởng 01 mô hình “Dân vận khéo”.

 Về công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đã tập trung xây dựng, ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề và triển khai kịp thời tới các chi bộ, đồng thời hướng dẫn các chi bộ xây dựng và thực hiện theo kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020; Các chi bộ đã bám sát kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020 để tổ chức thực hiện cơ bản đảm bảo kế hoạch đề ra; 13/13 chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát của chi bộ theo đúng hướng dẫn. Trong năm Đảng ủy, BTV Đảng ủy phường đã tổ chức 2 cuộc kiểm tra, trong quý I, II, IV đã giám sát được 03 cuộc đối với 05 chi bộ. UBKT Đảng ủy đã kiểm tra 02 cuộc đối với 2 chi bộ và giám sát 01 cuộc đối với chi bộ Công an phường. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ, tổ chức Đảng và UBKT Đảng ủy năm 2020 đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ Đảng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Tại hội nghị đã có 4 ý kiến trao đổi làm rõ thêm về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và công tác Dân vận, bên cạnh đó đề xuất giải pháp đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục đổi mới hình thức trong công tác Dân vận, làm cho nhân dân tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy ước của cộng đồng nhằm xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Toản- Bí thư Đảng ủy phường đã ghi nhận kết quả công tác kiểm tra, giám sát, công tác Dân vận năm 2020. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm và yêu cầu UBKT Đảng ủy cần đẩy mạnh công tác tham mưu Đảng ủy lãnh đạo chỉ đạo, giám sát thường xuyên đối với các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường; hướng dẫn các chi bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2021 đảm bảo về nội dung, đối tượng. Đối với công tác Dân vận, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, các Cuộc vận động. Chủ động triển khai, xây dựng mô hình "Dân vận khéo"; triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng" trên địa bàn quận Long Biên năm 2021./.