Tin tức mới nhất

Họp Ban chấp hành mở rộng Hội Cựu chiến binh phường Cự Khối
Ngày đăng 21/03/2023 | 16:40  | Lượt xem: 50

Ngày 09/3/2023, Ban Chấp hành mở rộng Hội Cựu chiến binh phường Cự Khối họp về thông qua Kế hoạch hoạt động của hội CCB năm 2023. Đồng chí Lê Đình Diện, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường chủ trì cùng toàn thể các đồng chí trong BCH Hội CCB phường Cự Khối và các đồng chí Chi hội trưởng, Chi hội phó mở rộng dự họp.

Đ/c Lê Đình Diện - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường trình bày dự thảo kế hoạch tại hội nghị

Đồng chí Lê Đình Diện thay mặt Ban thường vụ trình bày dự thảo Kế hoạch công tác Hội Cựu chiến binh phường Cự Khối năm 2023; Kế hoạch Phát động thi đua đột kích lập thành tích chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng bộ Phường Cự Khối, mừng xuân Quý Mão 2023, chào mừng 20 năm thành lập Phường. Đồng chí nêu rõ Kê hoạch công tác công tác hội CCB trong năm 2023 có 8 nhiệm vụ trọng tâm, có 12 chỉ tiêu cần bám sát. Kế hoạch phát động thi đua đột kích chào mừng ngày thành lập Đảng và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập phường. Trong tâm mỗi chi hội đăng ký 1 nội dung (tuyến đường hoa, cây xanh, chăm sóc vườn hoa, con đường tự quản, chỉnh trang tu sửa nhà văn hóa của tổ dân phố. Công trình của hội CCB phường: Xây dựng đường hoa, cây cảnh từ Bốt Tây đến Cổng chào Tổ dân phố số 4. Góp phần quan trọng trong chỉnh trang đô thị, xây dựng tổ dân phố số 4 kiểu mẫu của phường.

Đ/c Vũ Văn Vẻ - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường trình bày kế hoạch tại hội nghị

Đồng chí Vũ Văn Vẻ thay mặt Ban Thường vụ trình bày Kế hoạch Phong trào năm 2023 và Kế hoạch Công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2023. Trên cơ sở kết quả đạt được, cán bộ, hội viên CCB phường tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với chủ đề: “Đoàn kết, gương mẫu, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tập trung vào hai khâu đột phá theo chủ đề năm 2023 của quận Long Biên: “Chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân”; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ năm 2023.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng thảo luận, thống nhất và cho ý kiến vào 04 Kế hoạch năm 2023. Triển khai thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng ủy phường, trong đó có việc “Nâng cao chất lượng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình văn hóa tại cộng đồng dân cư" gắn với "Xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở tổ dân phố”. Tất cả các Chi hội Cựu chiến binh phường Cự Khối quyết tâm đăng ký 1 mô hình xây dựng tuyến đường tự quản. chỉnh trang tu sửa nhà văn hóa ở tổ dân phố. Với quyết tâm để đạt được tiêu chí tuyến đường tự quản xanh, sạch, đẹp; tổ dân phố kiểu mẫu. Bám sát vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, quan tâm của chỉnh quyền. Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” với  vai trò của những Cựu chiến binh gương mẫu, Hội CCB phường Cự Khối xác định tiếp tục phát huy kết quả đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch đã được triển khai. Đồng thời tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, duy trì thường xuyên, hiệu quả các mô hình đăng ký. Quyết tâm thực hiện thành công việc xây dựng “Chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân”, góp phần xây dựng phường Cự Khối phát triển bền vững./.

Vũ Văn Vẻ, Phó Chủ tịch Hội CCB phường Cự Khối