Tin tức mới nhất

Công khai các Văn bản pháp lý và Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án
Ngày đăng 06/08/2020 | 16:47  | Lượt xem: 114

Công khai các Văn bản pháp lý và Thông báo thu hồi đất thực hiện công tác GPMB dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phường Cự Khối quận Long Biên

Căn cứ Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự Khối quận Long Biên;

Căn cứ các Thông báo thu hồi đất ngày 07/7/2020 của UBND quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự Khối, quận Long Biên;       

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo

1. Công khai các văn bản pháp lý thực hiện dự án:

+ Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Quyết định số 3881/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND quận Long Biên về việc kiện toàn Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Quyết định số 3882/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND quận Long Biên về việc kiện toàn tổ công tác giải phóng mặt bằng phường Cự Khối thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 được UBND quận Long Biên phê duyệt theo văn bản số 1103 ngày 12/6/2020.

+ Danh sách các hộ có Thông báo thu hồi đất ngày 07/7/2020 của UBND quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phường Cự Khối, quận Long Biên;

+ Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND quận long Biên Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phường Cự Khối, quận Long Biên;

2. Thời gian công khai: Từ ngày…../7/2020.

3. Địa điểm công khai khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Tổ dân phố 10 phường Cự Khối;

- Đài truyền thanh phường.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây