Tin tức mới nhất

Công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án, Kế hoạch chi trả tiền, Thông báo nhận tiền BTHT các hộ trong phạm vi GPMB thực hiện dự án
Ngày đăng 06/08/2020 | 16:54  | Lượt xem: 114

Công khai Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án, Kế hoạch chi trả tiền, Thông báo nhận tiền BTHT các hộ trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối quận Long Biên (giai đoạn 1)

Căn cứ Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1);

Thực hiện kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 24/4/2019 của UBND quận Long Biên Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1);

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. Niêm yết công khai:

+  Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt kèm theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 27/7/2020 của UBND quận Long Biên, đối với hộ gia đình bà Đào Thị Lưu; ông Hoàng Hữu Tấn tổ 12, phường Cự Khối trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1).

+ Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND quận Long Biên Kế hoạch V/v Chi trả tiền bồi thường hỗ trợ các hộ dân trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1).

+ Thông báo số 390/TB-UBND ngày 29/7/2020 của UBND quận Long Biên Thông báo V/v Nhận tiền BTHT và bàn giao mặt bằng đối với hộ gia đình phường Cự Khối trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ ô quy hoạch G.7/CC5 đến đường 25m phường Cự Khối, quận Long Biên (giai đoạn 1).

2. Thời gian công khai: Từ ngày 30/7/ 2020.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà Văn hóa tổ dân phố số 12;

- Thông báo công khai trên Đài TT phường.

Trong thời gian công khai, nếu hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung, đề nghị nộp đơn đến cấp có thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây