Tin tức mới nhất

Công khai Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối,
Ngày đăng 07/08/2020 | 10:18  | Lượt xem: 157

Công khai Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên

Căn cứ Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Căn cứ các Thông báo thu hồi đất ngày 31/7/2020 của UBND quận Long Biên để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. Niêm yết công khai Thông báo thu hồi đất ngày 31/7/2020 của UBND quận Long Biên đối với các hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

2. Thời gian công khai: Từ ngày 05/8/2020.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà văn hóa các tổ dân phố số 11;

- Thông báo công khai trên Đài TT phường.

Trong thời gian công khai, nếu hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung, đề nghị nộp đơn đến tổ trưởng tổ dân phố hoặc tổ công tác GPMB tại bộ phận tiếp nhận và xử lý đơn thư của phường.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây