Tin tức mới nhất

Hội cựu chiến binh phường Cự Khối
Ngày đăng 21/09/2020 | 22:05  | Lượt xem: 23

Hội cựu chiến binh phường Cự Khối

Địa Chỉ: Số 593 Đường Bát Khối - phường Cự Khối - quận Long Biên - TP. Hà Nội

1. Tổ chức hội: HCCB phường Cự Khối thành lập ngày 04 tháng 5 năm 1990. BCH gồm 5 đồng chí, tổ chức thành 4 chi hội: Thống Nhất, Thổ Khối, Xuân Thượng, Xuân Hạ. Và chỉ định đ/c Đặng Triệu làm chủ tịch và đ/c Hoàng Văn Phẩm phó chủ tịch lâm thời

 2. Các kỳ Đại Hội:

- Đại hội lần thứ nhất I, nhiệm kỳ 1991-1993. Tổ chức Hội gồm 4 chi hội với 43 hội viên. Đại hội bầu BCH gồm 5 đ/c Ngô Xuân Nghiêm làm Chủ tịch, đ/c Đào Đình Đầm làm phó Chủ tịch.

- Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1993-1995 tổ chức hội gồm 4 chi hội với 56 hội . Đại hội bầu BCH gồm 7 đ/c Ngô xuân Nghiêm tái cử Chủ tịch, đ/c Đào Đình Đầm làm phó chủ tịch.

 - Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 1995-2001. Tổ chức Hội gồm 7 chi hội. Đại hội bầu BCH gồm 9 đ/c và bầu đ/c Đào Đình Đầm làm chủ tịch, đ/c Ngô Xuân Đàm làm phó chủ tịch.

- Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2001-2006. Tổ chức gồm 7 chi hội với 112 hội viên. Đại hội bầu BCH gồm 9 đ/c và bầu đ/c Đào Xuân Hợi làm chủ tịch, đ/c Ngô Xuân Đàm làm phó chủ tịch.

- Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2006-2012. Tổ chức Hội gồm 13 chi hội với 135 hội viên, Đại hội bầu BCH gồm 9 đ/c và đ/c Đào Xuân Hợi làm chủ tịch, đ/c Lê Đình Diện làm phó chủ tịch.

- Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012-2017. Tổ chức gồm 13 chi hội với 198 hội viên. Đại hội bầu BCH gồm 15 đ/c và bầu: Đồng chí Lê Đình Diện làm Chủ tịch Hội; Đồng chí  Phạm Ngọc Thú làm phó Chủ tịch Hội.

- Đại hội đại biểu lần thư VII, nhiệm kỳ 2017-2022. Tổ chức gồm 13 chi hội với 225 hội viên. Đại hội bầu BCH gồm 15 đ/c và bầu: Đồng chí Lê Đình Diện làm Chủ tịch Hội; Đồng chí Nguyễn Đăng Quang làm phó Chủ tịch Hội. Tháng 3/2020, sáp nhập tổ dân phố tổ chức Hội còn 07 chi hội.

3. Danh sách ban thường vụ:

4. Danh sách ban chấp hành

5. Danh sách Chi Hội trưởng

STT

Họ và tên

Năm sinh

TDP

Nhập ngũ

Xuất ngũ, Hưu

Cấp bậc

Chức vụ

Ngày vào Đảng

Ngày chính thức

Chức vụ Hội 2017-2022

1

Đỗ Mạnh Chiến

1954

TDP số 1

1972

1976

H2

AT

 

 

UV BCH

2

Lê Đình Bình

1954

TDP số 3

1972

1977

H2

AT

 

 

UV BCH

3

Trần Trọng Trình

1950

TDP số 4

1970

1973

H2

AT

1972

1973

CHT

4

Phạm Văn Sản

1953

TDP số 5

1971

1976

H2

AT

 

 

UV BTV

5

Lê Đình Tiến

1956

TDP số 10

1977

1981

U1

BT

1981

1982

CHT

6

Nguyễn Văn Điệp

1961

TDP số 11

1979

1982

H2

AT

 

 

CHT

7

Đào Tiến Hải

1952

TDP số 12

1971

1976

H2

AT

 

 

UV BTV