Tin tức mới nhất

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN UBKT ĐẢNG ỦY
Ngày đăng 21/09/2020 | 22:28  | Lượt xem: 52

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN UBKT ĐẢNG ỦY

Nhiệm kỳ 2020-2025

TT

Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

Số điện thoại

Địa chỉ E -Mail

Nam

Nữ

1

2

3

4

 

 

 

01

Nguyễn Thị Minh

 

1972 

PBTTTĐU, CN UBKT

0395091606

Nguyenthiminh_longbien@hanoi.gov.vn

02

Ngô Thị Thành

 

1969

ĐUV - Bí thư chi bộ, TBCTMT tổ 12, PCN UBKT

0989669364

ngothithanh_longbien@hanoi.gov.vn

03

Lê Đình Diện

1958

 

ĐUV, Chủ tịch Hội CCB

0984095406

Ledinhdien_longbien@hanoi.gov.vn

04

Nguyễn Thị Thanh

 

1988

VP Đảng ủy

0983313316

Nguyenthithanh_pck­_longbien@hanoi.gov.vn

05

Ngô Trung Kiên

 1992

 

ĐUV - Bí thư ĐTN phường

0975566233

ngotrungkien_longbien@hanoi.gov.vn 

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY VIÊN UBKT ĐẢNG ỦY

Nhiệm kỳ 2015-2020

 

 

TT

Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (Đảng, chính quyền, Đoàn thể)

Số điện thoại

Địa chỉ E -Mail

Nam

Nữ

1

2

3

4

 

 

 

01

Đào Tiến Dũng

2/1979

 

PBTTTĐU

0904533879

Daotiendung_hdndlongbien@hanoi.gov.vn

02

Lê Đình Diện

1/1958

 

ĐUV, Chủ tịch Hội CCB

0984095406

Ledinhdien_longbien@hanoi.gov.vn

03

Trần Thị Minh Son

 

9/1978

VP Đảng ủy

01629618599

Tranthiminhson_qulongbien@hanoi.gov.vn

04

Đặng Ngọc Tuất

8/1947

 

Bí thư chi bộ 3

0912593195

 

05

Đặng Hồng Sơn

10/1954

 

Bí thư chi bộ 7

0904779366