Tin tức mới nhất

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ
Ngày đăng 21/09/2020 | 22:31  | Lượt xem: 68

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2020-2022

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Phan Thanh Thực

Bí thư Chi bộ 01

0912102838

02

Trần Hoài Phương

Bí thư Chi bộ 3

0903233141

03

Nguyễn Đức Thọ

Bí thư Chi bộ 4

0984508728

04

Ngô Quang Nghĩa

Bí thư Chi bộ 5

0984563032

05

Phạm Bá Vượng

Bí thư Chi bộ 10

0986191519

06

Nguyễn Ngọc Sơn

Bí thư Chi bộ 11

0974948622

07

Ngô Thị Thành

Bí thư Chi bộ 12

0989669364

08

Nguyễn Hồng Thu

Bí thư Trường MN

0983110229

09

Hoàng Thị Bích Liên

Bí thư Trường Tiểu Học Cự Khối

0988093748

10

Lê Thị Hồng Thái

Bí thư Trường Trung học

0987126171

11

Nguyễn Ngọc Minh

Bí thư Chi bộ công an

0936664168

12

Lê Thị Mỹ Hạnh

Bí thư chi bộ trường Mầm non Hoa Phượng

0986467846

13

Lê Văn An

Bí thư chi bộ HTX DV Nông nghiệp

0945496887

 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ CHI BỘ

Nhiệm kỳ 2017-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

01

Phan Thanh Thực

Bí thư Chi bộ 01

0912102838

02

Nguyễn Trọng Độ

Bí thư Chi bộ 2

0422132282

03

Đặng Ngọc Tuất

Bí thư Chi bộ 3

0912593195

04

Nguyễn Đức Thọ

Bí thư Chi bộ 4

0984508728

05

Ngô Quang Nghĩa

Bí thư Chi bộ 5

0984563032

06

Phạm Bá Chiến

Bí thư Chi bộ 6

0927990510

07

Đặng Hồng Sơn

Bí thư Chi bộ 7

0904779366

08

Nguyễn Đăng Dần

Bí thư Chi bộ 8

01694800122

09

Trần Hoàn Phương

Bí thư Chi bộ 9

0903233141

10

Phạm Bá Vượng

Bí thư Chi bộ 10

0986191519

11

Nguyễn Ngọc Sơn

Bí thư Chi bộ 11

0974948622

12

Phạm Vũ Duật

Bí thư Chi bộ 12

0943253893

13

Ngô Thị Thành

Bí thư Chi bộ 13

0989669364

14

Nguyễn Hồng Thu

Bí thư Trường MN

0983110229

15

Nguyễn Thị Thu Hương

Bí thư Trường Tiểu Học

0948234962

16

Dương Văn Tuynh

Bí thư Trường Trung học

0912822860

17

Đào Tiến Dũng

Bí thư Chi bộ cơ quan

0904533879

18

Nguyễn Ngọc Minh

Bí thư Chi bộ công an

0936664168

19

Lê Thị Mỹ Hành

Bí thư chi bộ trường Mầm non Hoa Phượng

0986467846

20

Lê Văn An

Bí thư chi bộ HTX DV Nông nghiệp

0945496887