Tin tức mới nhất

Giao ban Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT, Ban biên tập cổng TTĐT, Đài truyền thanh phường Cự Khối tháng 11/2020
Ngày đăng 20/11/2020 | 15:57  | Lượt xem: 114

Thực hiện chương trình công tác tháng, Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT phường tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện triển khai mô hình Cơ quan điện tử phường tháng 11 năm 2020

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT phường. Dự họp có thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ban biên tập tin bài phường

Tại hội nghị đồng chí trưởng ban chỉ đạo đã đánh giá nhận xét kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường. Nhằm nâng cao chất lượng cơ quan điện tử phường đáp ứng những tiêu chí quận. Đề ra yêu cầu 100% cán bộ công chức, lao động hợp đồng có kỹ năng về ứng dụng CNTT vận hành và khai thác có hiệu quả phần mềm ứng dụng chuyên ngành, sử dụng thành thạo phần mềm dùng chung cấp Quận. Hàng tuần căn cứ chương trình công tác tháng, tuần của Đảng ủy, lịch công tác tuần của UBND, cán bộ chuyên môn được phân công viết tin bài đăng tải trên cổng TTĐT Quận, Cổng TTĐT phường và trên hệ thống đài truyền thanh, bộ phận thư ký sẽ tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện vào các buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu của tháng.

Đồng chí văn phòng HĐND&UBND phụ trách CNTT đã tổng hợp báo cáo kết quả triển khai mô hình cơ quan điện tử tháng 11 và những tồn tại, biện pháp khắc phục.

Buổi giao ban đã chỉ ra những vấn đề về nhuận bút tin bài để từ đó cân đối điều chỉnh định hướng cần thiết đảm bảo chất lượng cũng như nhuân bút cho 2 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy đã đưa ra ý kiến bổ sung, kiện toàn lại ban biên tập để phù hợp với vị trí , nhiệm vụ được giao.

Trong buổi giao ban đã có những ý kiến đóng góp xây dựng về cách thức thực hiện nâng cao chất lượng tin bài gửi đăng trên Cổng thông tin điện tử Quận, phường, các bộ phận chuyên môn bám sát định hướng tin bài tuần, tháng, chương trình kế hoạch công tác tháng để lựa chọn nội dung nổi bật viết tin, bài đáp ứng tiêu chí mô hình; thường xuyên cập nhật những văn bản mới nhất lên cổng thông tin điện tử phường theo phân công nhiệm vụ từng thành viên ban chỉ đạo, ban biên tập. Và những ý kiến nâng cấp hệ thống máy tính, mạng internet phục vụ nhu cầu công việc.

Kết luận hội nghị đồng chí trưởng ban yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát theo các tiêu chí mô hình cơ quan điện tử, khai thác cập nhật văn bản cũng như thông tin hoạt động của Đảng ủy, UBND phường. Tăng cường công tác biên tập tin bài, tập trung các bài chuyên đề, bài phản ánh hoạt động của tổ dân phố đăng tải kịp thời trên trang thông tin điện tử phường, đài truyền thanh đặc biệt chú trọng khai thác các bài chuyên sâu đăng trên cổng TTĐT Quận. Duy trì mỗi tháng đăng tải một bài chuyên sâu về gương người tốt lên Cổng TTĐT quận, phường. Giao đồng chí cán bộ CNTT, cán bộ văn phòng Đảng ủy tiếp tục bám sát giúp đỡ khối đoàn thể trong ứng dụng CNTT. Yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo mô hình cơ quan điện tử phường tiếp tục rà soát và bổ sung các  văn bản lên các chuyên mục trên Cổng TTĐT phường giúp người dân có thể tra cứu thông tin và nắm được các hoạt động của Đảng ủy, UBND. Giao bộ phận văn phòng HĐND&UBND rà soát trang thiết bị CNTT, nâng cấp máy tính cho đ/c VPĐU, mạng nội bộ cơ quan, khắc phục các sự cố phát sinh CNTT đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống.

Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT phường. Dự họp có thành viên Ban chỉ đạo, thành viên Ban biên tập tin bài phường

Tại hội nghị đồng chí trưởng ban chỉ đạo đã đánh giá nhận xét kết quả thực hiện mô hình cơ quan điện tử phường. Nhằm nâng cao chất lượng cơ quan điện tử phường đáp ứng những tiêu chí quận. Đề ra yêu cầu 100% cán bộ công chức, lao động hợp đồng có kỹ năng về ứng dụng CNTT vận hành và khai thác có hiệu quả phần mềm ứng dụng chuyên ngành, sử dụng thành thạo phần mềm dùng chung cấp Quận. Hàng tuần căn cứ chương trình công tác tháng, tuần của Đảng ủy, lịch công tác tuần của UBND, cán bộ chuyên môn được phân công viết tin bài đăng tải trên cổng TTĐT Quận, Cổng TTĐT phường và trên hệ thống đài truyền thanh, bộ phận thư ký sẽ tổng hợp và đánh giá kết quả thực hiện vào các buổi chào cờ sáng thứ 2 tuần đầu của tháng.

Đồng chí văn phòng HĐND&UBND phụ trách CNTT đã tổng hợp báo cáo kết quả triển khai mô hình cơ quan điện tử tháng 11 và những tồn tại, biện pháp khắc phục.

Buổi giao ban đã chỉ ra những vấn đề về nhuận bút tin bài để từ đó cân đối điều chỉnh định hướng cần thiết đảm bảo chất lượng cũng như nhuân bút cho 2 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thị Minh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy đã đưa ra ý kiến bổ sung, kiện toàn lại ban biên tập để phù hợp với vị trí , nhiệm vụ được giao.

Trong buổi giao ban đã có những ý kiến đóng góp xây dựng về cách thức thực hiện nâng cao chất lượng tin bài gửi đăng trên Cổng thông tin điện tử Quận, phường, các bộ phận chuyên môn bám sát định hướng tin bài tuần, tháng, chương trình kế hoạch công tác tháng để lựa chọn nội dung nổi bật viết tin, bài đáp ứng tiêu chí mô hình; thường xuyên cập nhật những văn bản mới nhất lên cổng thông tin điện tử phường theo phân công nhiệm vụ từng thành viên ban chỉ đạo, ban biên tập. Và những ý kiến nâng cấp hệ thống máy tính, mạng internet phục vụ nhu cầu công việc.

Kết luận hội nghị đồng chí trưởng ban yêu cầu các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát theo các tiêu chí mô hình cơ quan điện tử, khai thác cập nhật văn bản cũng như thông tin hoạt động của Đảng ủy, UBND phường. Tăng cường công tác biên tập tin bài, tập trung các bài chuyên đề, bài phản ánh hoạt động của tổ dân phố đăng tải kịp thời trên trang thông tin điện tử phường, đài truyền thanh đặc biệt chú trọng khai thác các bài chuyên sâu đăng trên cổng TTĐT Quận. Duy trì mỗi tháng đăng tải một bài chuyên sâu về gương người tốt lên Cổng TTĐT quận, phường. Giao đồng chí cán bộ CNTT, cán bộ văn phòng Đảng ủy tiếp tục bám sát giúp đỡ khối đoàn thể trong ứng dụng CNTT. Yêu cầu các đồng chí trong ban chỉ đạo mô hình cơ quan điện tử phường tiếp tục rà soát và bổ sung các  văn bản lên các chuyên mục trên Cổng TTĐT phường giúp người dân có thể tra cứu thông tin và nắm được các hoạt động của Đảng ủy, UBND. Giao bộ phận văn phòng HĐND&UBND rà soát trang thiết bị CNTT, nâng cấp máy tính cho đ/c VPĐU, mạng nội bộ cơ quan, khắc phục các sự cố phát sinh CNTT đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống.