Tin tức mới nhất

Phường Cự Khối tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng cháy, chữa cháy, kiểm điểm các nhiệm vụ theo Nghị Định 136 của Chính phủ
Ngày đăng 18/06/2021 | 15:26  | Lượt xem: 104

Ngày 18/6/2021, Tại Phòng họp Số 02, UBND phường Cự Khối đã tổ chức hội nghị giao ban công tác PCCC và kiểm điểm các nhiệm vụ theo Nghị định 136/NĐ-CP của Chính phủ.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Ngô Văn Nam – PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, trưởng ban chỉ đạo công tác PCCC phường Cự Khối; Đồng chí Trịnh Thị Minh Thảo - Cán bộ đội PCCC Công an Quân Long Biên, phụ trách địa bàn phường Cự Khối, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo PCCC phường cùng các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an phường.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung-ĐUV, PCT UBND phường đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác PCCC trên địa bàn, đồng thời nêu nên các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Ngô Văn Nam - PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phường đã phát biểu định hướng một số nội dung trọng tâm, trong đó đề nghị các đại biểu dự và thanh viên ban chỉ đạo cần tập trung cho ý kiến vào những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp triển khai thực hiện trong công tác PCCC trên địa bàn cần phải tháo gỡ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu dự đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết góp ý cho công tác PCCC trên địa bàn phường, các ý kiến tập trung vào các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC, trong đó đề cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự điều hành UBND phường, sự phối kết hợp, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của đội cảnh sát PCCC công an Quận Long Biên và đặc biệt là sự tham mưu có của Công an phường trong công tác Quản lý nhà nước về PCCC.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Ngô Văn Nam-PBT Đảng ủy, Chủ tịch UBND, trưởng Ban chỉ đạo phường đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và đề nghị các ngành, thành viên BCĐ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Giao Công chức Văn phòng UBND phường tham mưu văn bản, thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể trong công tác PCCC trên địa bàn phường, bám sát các nhiệm vụ của UBND phường theo Nghị định 136 của Chính phủ. Phối hợp Công an phường tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng tổ chức đánh giá, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCCC trong thời gian qua.

2. Công an phường tập trung rà soát các văn bản chỉ đạo trong công tác PCC của UBND, công an Quận trong năm 2021, phối hợp với Địa chính – Xây dựng, văn phòng tham mưu đầy đủ, kịp thời các văn bản của Phường và tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tham mưu kế hoạch thực hiện công tác điều tra cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn phường theo lộ trình kế hoạch đã quy định của Thành phố, Quận đảm bảo tiến độ. Phân công nhiệm vụ cụ thể rõ nhiệm vụ của từng cán bộ chiến sĩ trong công tác PCCC tại đơn vị. Tiếp tục rà soát, tổng hợp các trang thiết bị cần thiết trong công tác PCCC (Bình cứu hỏa, máy bơm nước, công cụ hỗ trợ…) báo cáo đề xuất kịp thời UBND phường để bổ sung, thay thế.

3. Giao Công chức VHXH tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác PCCC trên địa bàn, rà soát các điều kiện về PCCC tại các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn, báo cáo kịp thời với UBND phường các vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện.

4. Giao Công chức địa chính xây dựng phối hợp Công an phường tham mưu thực hiện tốt kế hoạch diễn tập công tác PCCC trong đầu tháng 7/2021. Lập danh sách kiện toàn các tổ đội PCCC tại cơ sở, tăng cường thông tin về PCCC qua các thiết bị thông minh (Zalo, facebook…)

5. Đề nghị đội Cảnh sát PCCC công an quận Long Biên quan tâm hướng dẫn nghiệp vụ cho các lực lượng của phường, tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, kiến thức về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân; triển khai thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ trong lực lượng công an phường; chủ động, sẵn sàng tham gia thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn./.