Tin tức mới nhất

Thông tin, tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các nội dung của Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022 của UBND phường Cự Khối
Ngày đăng 21/04/2022 | 15:21  | Lượt xem: 33

Ngày 19 tháng 04 năm 2022, UBND phường Cự Khối ban hành Kế hoạch số 85 về Thông tin tuyên truyền thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngvà các nội dung của Đề án "Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Xem văn bản tại đây: