Tin tức mới nhất

Phường Cự Khối tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Ngày đăng 16/03/2023 | 08:54  | Lượt xem: 38

Thực hiện Công văn số 203/ UBND- TNMT ngày 13/02/2023 của UBND quận Long Biên về việc phối hợp tổ chức thực hiện lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) và Kế hoạch số 20/KH-MTTQ-BTT ngày 03/02/2023 về  tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) .

Chiều ngày 09/3/2023, UBND phường  phối hợp với UBMTTQ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó BTTT Đảng ủy; đồng chí Ngô Văn An - Chủ tịch UBMTTQ phường; đồng chí Phạm Thị Thùy Dung - PCUBND phường; Trưởng, phó các đoàn thể, Bí thư các chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, cán bộ, hội viên các chi hội đoàn thể và đại diện Nhân dân trên địa bàn phường.

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn An - Chủ tịch UBMTTQ phườn quán triệt mục đích, yêu cầu, tóm tắt một số nội dung trọng tâm đề nghị tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Đã 09 lượt ý kiến đóng góp trực tiếp với những nội dung như: các nội dung thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân khi thu hồi đất. Đề nghị việc bồi thường đất nơi ở mới phải tương đồng với nơi ở cũ hoặc bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể; trong quá trình thu hồi đất cần có nội dung lấy ý kiến Nhân dân nhằm đảm bảo dân chủ và phù hợp với phong tục, tập quán của vùng miền; chính sách thuế đất cần ban hành theo hướng thông thoáng, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh…Thông qua Hội nghị nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.