Tin tức mới nhất

Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân của Đảng ủy phường năm 2021
Ngày đăng 23/07/2021 | 17:30  | Lượt xem: 80

Thông báo về việc tạm dừng trực tiếp công dân của Đảng ủy phường năm 2021

Thực hiện Quy định số 11-QD/TW ngày 18/02/2019 của Ban chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân, Đảng ủy phường Cự Khối đã ban hành thông báo số 15-TB/ĐU ngày 22/12/2020 về lịch trực tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng uỷ năm 2021.

Thực hiện theo Công điện số 15-CĐ/UBND ngày 18/07/2021 của UBND Thành phố Hà Nội; công văn số 1320/UBND-YT của UBND Quận Long Biên về việc thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND TP về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn phường. Đảng ủy phường Cự Khối thông báo tạm dừng công tác tiếp công dân của Lãnh đạo Đảng uỷ tại trụ sở tiếp công dân phường cho đến khi có thông báo mới. Các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân gửi qua đường bưu điện được xử lý theo quy định.

Địa chỉ tiếp nhận đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân cụ thể:

Đơn vị tiếp nhận: Đảng ủy phường Cự Khối

Địa chỉ: Số 593 đường Bát Khối, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội (Bộ phận văn phòng Đảng ủy phường)

Hoặc địa chỉ mail: pck_qulongbien@hanoi.gov.vn

Đảng ủy phường thông báo đến các tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường được biết./.

Xem toàn văn tại đây