Tin tức mới nhất

Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền; Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án:
Ngày đăng 12/11/2020 | 21:54  | Lượt xem: 195

Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND quận Long Biên Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên.

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo

1. Công khai các Quyết định thu hồi đất; Quyết định phê duyệt Phương án; Kế hoạch chi trả tiền; Thông báo nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên.

2. Thời gian công khai: Từ ngày 06/11/2020.

3. Địa điểm công khai khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà VH tổ dân phố số 10, P. Cự Khối;

- Cổng TTĐT phường Cự Khối;

- Đài truyền thanh phường Cự Khối.

UBND phường Cự Khối thông báo để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và toàn thể nhân dân được biết../.

Xem toàn văn tại đây