Tin tức mới nhất

Đảng ủy phường Cự Khối tổ chức Hội nghị nói chuyện thời sự quý IV/2022; Học tập Chuyên đề một số vấn đề lý luận và thực tiễn CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
Ngày đăng 16/12/2022 | 10:30  | Lượt xem: 38

Dự và làm báo cáo viên tại hội nghị có đồng chí Tô Quang Hanh - Báo cáo viên Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đại biểu phường có đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Ngô Văn An - UVBTV Đảng uỷ, Chủ tịch UBMTTQ phường. Dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo UBND, UB MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội, các đồng chí Đảng viên trong toàn đảng bộ; cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh, Cựu quân nhân phường.

Đồng chí Tô Quang Hanh - Báo cáo viên Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam quán triệt tại hội nghị

Bên cạnh đó, đồng chí cũng đã giới thiệu khát quát Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Chủ đề “Những thành tựu xây dựng CNXH và giải pháp xây dựng CNXH ở Việt Nam giai đoạn hiện nay”; tổ chức triển khai trong quý IV/2022, đặc biệt tập trung cao điểm vào dịp kỷ niệm 105 năm Cách mạng tháng 10 Nga; thông tin về tình hình trong nước và quốc tế, Công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua; dự báo tình hình quốc tế, Việt Nam trong thời gian tới.

Thông qua việc tổ chức học tập, Buổi tuyên truyền cũng đã giúp cho các đại biểu hiểu rõ hơn về các chuyên đề trên, đồng thời định hướng tư tưởng cho các đồng chí cán bộ đảng viên, hội viện CCB hiểu rõ về tình hình trong nước và quốc tế, nhận thức sâu sắc hơn về những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của Nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới.

Một số hình ảnh: