Tin tức mới nhất

Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên
Ngày đăng 21/07/2020 | 08:47  | Lượt xem: 283

Công khai phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên

Căn cứ Quyết định số 4523/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Thực hiện kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2019 của UBND quận Long Biên: Kế hoạch điều chỉnh giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. Niêm yết công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngày 15/7/2020 của Hội đồng GPMB quận Long Biên, đối với 04 hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường từ khu tái định cư đến trường THCS Cự Khối, phường Cự Khối, quận Long Biên;

2. Thời gian công khai: Từ ngày     /7/ 2020 đến ngày      /7/2020.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà Văn hóa tổ dân phố số 11;

- Thông báo công khai trên Đài TT phường.

Trong thời gian công khai, nếu hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung, đề nghị nộp đơn đến tổ công tác GPMB phường Cự Khối tại bộ phận tiếp nhận và xử lý đơn thư của phường Cự Khối.

UBND phường Cự Khối thông báo để các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết./.

Xem toàn văn tại đây