Tin tức mới nhất

Danh sách trích ngang cán bộ Văn phòng Đảng uỷ
Ngày đăng 21/09/2020 | 21:55  | Lượt xem: 65

Danh sách trích ngang cán bộ Văn phòng Đảng uỷ

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Nhiệm kỳ 2020-2025

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ E - Mail

 

Nam

 

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

01

Nguyễn Thị Thanh

 

 1988

Văn phòng

Đảng ủy

0983313316

Nguyenthithanh_pck_longbien@hanoi.gov.vn

 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ TỔ CHỨC - VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY

Nhiệm kỳ 2015 - 2020

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ E - Mail

 

Nam

 

Nữ

             

01

Ngô Mạnh Tuân

1990

 

Văn phòng  Đảng ủy

0973614266

Ngomanhtuan_longbien@hanoi.gov.vn