Tin tức mới nhất

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Ngày đăng 14/10/2020 | 09:52  | Lượt xem: 202

Căn cứ Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên; Căn cứ Thông báo sô 358/TB-UBND ngày 20/7/2020 của UBND quận Long Biên về việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên;

Thực hiện Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 03/8/2020 của UBND quận Long Biên Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên. Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo:

1. Niêm yết công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Long Biên lập ngày 06/10/2020 đối với các hộ gia đình cá nhân trong phạm vi GPMB thực hiện dự án: Xây dựng tuyến đường 13,5m theo quy hoạch từ đường 25m đến ngõ Hòa Bình, phường Cự Khối, quận Long Biên.

2. Thời gian công khai 15 ngày: Từ ngày 10/10/2020 đến ngày    25  /10/2020.

3. Địa điểm công khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Cổng TTĐT phường Cự Khối;

- Nhà Văn hóa tổ dân phố số 10;

- Thông báo công khai trên Đài TT phường.

Trong thời gian công khai, nếu hộ gia đình, cá nhân nào có ý kiến thắc mắc hoặc yêu cầu bổ sung, đề nghị nộp đơn đến tổ trưởng tổ dân phố hoặc tổ công tác GPMB tại bộ phận tiếp nhận và xử lý đơn thư của phường.

Xem chi tiết tại đây