Tin tức mới nhất

Ban KTXH quận khảo sát công tác quản lý và thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2020 tại phường Cự Khối
Ngày đăng 16/10/2020 | 08:10  | Lượt xem: 100

Sáng ngày 15/10/2020 Ban kinh tế - xã hội của HĐNĐ quận đã khảo sát công tác quản lý và thu thuế đất phi nông nghiệp năm 2020 tại phường Cự Khối, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy, Trưởng Ban kinh tế - xã hội của HĐND Quận Long Biên chủ trì buổi khảo sát.

Tham dự còn có các đồng chí thành viên Ban kinh tế - xã hội, lãnh đạo chi cục thuế, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của UBND quận, lãnh đạo phường, cán bộ chuyên môn, người trực tiếp thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phường Cự Khối.

Thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2011, từ năm 2012 đến nay, được sự quân tâm chỉ đạo sát xao của UBND quận, Đảng ủy phường sự phối kết hợp của Chi cục thuế  phường Cự Khối đã triển khai thực hiện quản lý thu thuế theo đúng quy định.

Tính đến hết ngày 30/09/2020, tổng số tiền thu thuế SDĐPNN đã thu được là 1.109.312.000 đồng (số ghi thu tại Kho bạc). (Trong đó : Số thuế thu từ các tổ chức do CCT đôn đốc là 3.843.035 đồng, số tiền thuế phường thu là: 1.105.157.000 đồng.) đạt 72% kế hoạch giao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: Trong quá trình triển khai còn có trường hợp chưa cấp được mã số thuế do thiếu thông tin người nộp thuế hoặc trùng thông tin với người nộp thuế khác đã có mã số thuế; nhiều trường hợp người dân tự chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở nhưng không làm hồ sơ, thủ tục theo quy định;

Đối tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp chiếm tỷ lệ lớn, số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của các hộ ở mức thấp; Số hộ trùng thửa, trùng tên trên số bộ, các hộ mua bán chuyển nhượng nhiều lần không tìm thấy chủ để liên lạc từ năm 2012 chiếm tỷ lệ lớn, dẫn đến nợ nhiều, ảnh hưởng đến số thu vào ngân sách, Một số UNT tổ dân phố chưa sát sao trong công tác thu do năm 2020 thực hiện chủ trương ghép tổ dân phố nên địa bàn phường một số tổ dân phố sát nhập nên địa bàn rộng một số ông bà tổ trưởng dân phố chưa nắm dõ được hộ nộp thuế trên địa bản của tổ dân phố nên rất khó khăn trong công tác thu.

Tại buổi khảo sát, thành viên đoàn đã yêu cầu Chi cục thuế, UBND phường và cán bộ ủy nhiệm thu làm rõ thêm một số nội dung: Số liệu thống kê về diện tích đất phi nông nghiệp; Nợ đọng thuế và giải pháp thu thuế đất trống; Sự phối hợp giữa chi cục thuế với Văn phòng đăng ký, chính quyền địa phương trong việc thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện và xử lý những sai phạm trong quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp....

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thế Thạch - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận ủy, Trưởng Ban kinh tế - xã hội của HĐND Quận trao đổi: Hiện nay, việc quản lý nhà nước liên quan đến đất đai, trong đó có quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là vấn đề phức tạp và đang gặp nhiều khó khăn. Bởi vì, đối tượng thu nhiều, việc quản lý thu phức tạp, trong khi số thu chiếm tỷ trọng nhỏ so với tổng thu ngân sách trên địa bàn quận. Tuy nhiên, đây lại là nhiệm vụ hết sức quan trọng, có tác dụng tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tạo sự minh bạch và công bằng giữa các đối tượng sử dụng đất.

Phát biểu kết luận buổi làm việc: Đồng chí Nguyễn Thế Thạch mong rằng, thông qua trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan đến kết quả thu, khó khăn, hạn chế, cũng như các kiến nghị của phường, Ban kinh tế - xã hội sẽ báo cáo với cấp trên và tại buổi giám sát sắp tới để có giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thực hiện thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận. Đánh giá việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường trong những năm qua được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả đạt được, đồng chí đề nghị Chi cục Thuế thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế để nâng cao ý thức và chấp hành pháp luật của người nộp thuế. Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng thu, thu hồi nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có giải pháp cụ thể đối với những đối tượng chậm nộp thuế hoặc cố tình kê khai thuế không đúng quy định. Phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, chính quyền các địa phương rà soát lại số liệu diện tích đất nông nghiệp, diện tích đất phi nông nghiệp để không bỏ xót đối tượng nộp thuế, giúp công tác quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tốt hơn và chặt chẽ hơn.

Đồng chí cũng đề nghị phường Cự Khối cần chủ động hơn nữa trong công tác rà soát thực hiện các nội dung công việc thuộc thẩm quyền của phường, liên hệ, thông tin kịp thời những khó khăn vướng mắc đến Chi cục thuế, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, các đơn vị liên quan để đạt được kết quả tốt trong công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn phường./.