Tin tức mới nhất

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự Khối quận Long Biên
Ngày đăng 12/11/2020 | 21:47  | Lượt xem: 128

Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự Khối quận Long Biên

Căn cứ Quyết định số 3182/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của UBND quận Long Biên về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phườngCự Khối quận Long Biên;

Thực hiện Kế hoạch số 269/KH-UBND ngày 24/7/2020 của UBND quận Long Biên Kế hoạch giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1 phường Cự Khối, quận Long Biên;

Ủy ban nhân dân phường Cự Khối thông báo

1. Công khai Phương án dự thảo chi tiết bồi thường, hỗ trợ GPMB của hộ gia đình bà Vũ Thị Khả tổ 10 phường Cự Khối trong phạm vi thực hiện dự án: Xây dựng trường Mầm Non tại ô quy hoạch G.7/NT1, phường Cự Khối quận Long Biên. (Phương án dự thảo do Hội đồng BTHT&TĐC quận Long Biên lập ngày 29/10/2020).

2. Thời gian công khai 20 ngày: Kể từ ngày 06/11/2020.

3. Địa điểm công khai khai:

- Trụ sở UBND phường Cự Khối;

- Nhà VH tổ dân phố số 10, P. Cự Khối;

- Cổng TTĐT phường Cự Khối;

- Đài truyền thanh phường Cự Khối.

UBND phường Cự Khối thông báo để hộ gia đình, cá nhân, tổ chức và toàn thể nhân dân được biết. Trong thời gian công khai nếu ai có ý kiến phản ánh đề nghị gửi đơn đến tổ trưởng tổ dân phố hoặc bộ phận tiếp nhận đơn thư phường Cự Khối để tổng hợp báo cáo xem xét giải quyết./.

Xem toàn văn tại đây