Tin tức mới nhất

Lịch tiếp dân tháng 02/2021 của UBND phường Cự Khối
Ngày đăng 02/02/2021 | 17:18  | Lượt xem: 38

Lịch tiếp dân tháng 02/2021 của UBND phường Cự Khối

 
 

 

 

Tuần

Ngày tiếp

Lãnh  đạo tiếp

Thời gian tiếp dân

Thành phần tổ tiếp dân

Địa điểm

Ghi chú

05

01/02/2021

 

Đ/c: Ngô Văn Nam - CTUBND

 

 

Sáng; 08 h -11h30

Đ/c: Hoàng Thái Sơn- CBĐC

Đ/c: Phùng Thị Bích Liên - CBTP

Tại phòng tiếp dân

 

 

Chiều: 14h – 16h

06

08/02/2021

Đ/c: Ngô Văn Nam - CTUBND

 

Sáng; 08 h -11h30

Đ/c: Nguyễn Tiến Dũng- CBĐC

 Đ/c: Phùng Thị Bích Liên - CBTP

Tại phòng tiếp dân

 

Chiều: 14h – 16h

07

15/02/2021

Nghỉ tết nguyên đán Tân Sửu

08

22/02/2021

Đ/c: Ngô Văn Nam - CTUBND

Sáng; 08 h -11h30

Đ/c: Hoàng Thái Sơn- CBĐC

 Đ/c: Phùng Thị Bích Liên - CBTP

Tại phòng tiếp dân

 

Chiều: 14h – 16h

*Ghi chú:

- Nếu trùng vào ngày lễ, ngày tết thì chuyển sang ngày làm việc kế tiếp (Lịch đính kèm)

- Trường hợp Chủ tịch UBND phường bận họp đột xuất sẽ ủy quyền cho một phó Chủ tịch  UBND phường tiếp thay.

-Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết và đối với vụ việc phức tạp theo quy định của pháp luật Chủ tịch UBND phường sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất ngoài lịch tiếp theo định kỳ.

UBND phường thông báo đến các tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn phường được biết