Tin tức mới nhất

Ban pháp chế Hội đồng nhân dân phường thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ X
Ngày đăng 19/06/2020 | 14:11  | Lượt xem: 160

Chiều ngày 18 tháng 6 năm 2020, tại phòng họp số 1 - UBND phường, Ban Pháp chế của HĐND phường Cự Khối tổ chức thẩm tra báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, tư pháp, công tác tiếp công dân và giả quyết đơn thư; công tác an ninh, quốc phòng năm 2020, nhiệm vụ năm 2021; dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 của phường trước kỳ họp thứ X - HĐND phường Cự Khối khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh – Trưởng Ban pháp chế của HĐND phường; thành viên Ban pháp chế HĐND phường.

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn qui định của Luật tổ chức chính quyền địa phương, tại buổi thẩm tra các thành viên Ban pháp chế của HĐND phường đã tập trung nghiên cứu, cho ý kiến vào kết quả công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư; công tác an ninh quốc phòng năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo báo cáo công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, tư pháp và giải quyết đơn thư thực hiện theo đúng quy định. Làm tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, công tác tiếp dân và giả quyết đơn thư; công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư. Công tác thi đua khen thưởng tiếp tục được đổi mới. Xác định trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ. Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phường được ổn định, giữ vững. Đảm bảo trật tự, an toàn cho các ngày lễ, tết của dân tộc, không để xảy ra các vấn đề phức tạp, các vụ việc phạm pháp hình sự, trọng án, cháy nổ trên địa bàn phường. Về dự thảo Nghị quyết thành viên Ban pháp chế tập chung xem xét các vấn đề mục tiêu đặt ra thực hiện trong 6 tháng cuối năm: các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, hoạt động thu chi ngân sách, các vấn đề an sinh xã hội.

Tại hội nghị các thành viên chế cơ bản nhất trí với kết quả thực hiện năm 2020, đồng thời đã tập trung thảo luận, cho ý kiến liên quan tới một số nội dung còn chưa rõ, còn thiếu.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban đã tiếp thu ý kiến và thống nhất đề nghị UBND phường về những nội dung cần bổ sung, làm rõ như: Trong báo cáo các nhiệm vụ công việc cần có số liệu minh họa; số liệu cụ thể  công tác phòng, chống tội phạm, điều tra khám phá án; lĩnh vực quân sự đánh giá thêm công tác dăng ký ngĩa vụ quân sự tuổi 17; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền đánh giá việc thực hiện tiêu chí mô hình cơ quan điện tử phường, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đánh giá cán bộ công chức hàng tháng, việc kiện toàn các Ban chỉ đạo. Dự thảo nghị quyết trong bố cục nên sắp xếp các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đảm bảo tính logic, các nhiệm vụ cụ thể hơn để phù hợp với tình hình thực tế của địa phương./.