Tin tức mới nhất

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường Cự Khối thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ X - HĐND phường
Ngày đăng 19/06/2020 | 17:55  | Lượt xem: 173

Chiều 19/6/2020, tại phòng họp số 1 UBND, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường Cự Khối tổ chức hội nghị thẩm tra đối với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp thứ X - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Dự và chủ trì hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN, Trưởng ban kinh tế xã hội của HĐND Phường chủ trì hội nghị. Các ông bà là thành viên Ban Kinh tế - xã hội của HĐND phường.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Kinh tế - xã hội đã thảo luận và đóng góp các ý kiến vào các báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ X, HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2019 - 2021. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường ghi nhận một số kết quả về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020: Mặc dù, trong thời gian qua, còn gặp nhiều khó khăn do tình hình xảy ra của đại dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đối với công tác thu ngân sách, song UBND phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ phường đến cơ sở, nên kinh tế trên địa bàn phường ổn định, công tác tuyên truyền đạt hiệu quả; công tác quản lý đô thị được chú trọng, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ được nâng lên; công tác cải cách hành chính, việc ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh, đạt kết quả tốt; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Tuy nhiên, cũng còn một số nội dung cần quan tâm chỉ đạo đạt hiệu cao hơn như: công tác kiểm tra, quyết liệt trong thu hồi nợ đọng. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý TTĐT;

Bên cạnh đó UBND phường thực hiện chi ngân sách đảm bảo cân đối, đáp ứng các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách, quản lý và sử dụng tài sản công đảm bảo hiệu quả, đúng luật.

Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND phường đã tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết: về "Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Các dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo hình thức, nội dung, thẩm quyền, căn cứ pháp lý, quy trình xây dựng và các nội dung liên quan phù hợp với tình hình thực tiễn của phường./.