Tin tức mới nhất

Đảng ủy phường Cự Khối tổ chức hội nghị chuyên đề 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 22/06/2020 | 21:41  | Lượt xem: 187

Thực hiện công văn số 386-CV/BTGQU ngày 27/12/2019 của Ban tuyên giáo quận ủy Long Biên về việc học tập chuyên đề năm 2020; Kế hoạch số 211-KH/ĐU ngày 13/01/2020 của Đảng ủy phường Cự Khối về Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngày 21/6/2020, tại Hội trường trung tâm văn hóa thể thao phường Cự Khối đã tổ chức buổi học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” cho các cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Toản - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Nguyễn Thị Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, và các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Hội nghị đã nghe được đồng chí Đào Tiến Dũng - Báo cáo viên, phó trưởng phòng lý luận chính trị - lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo đó, đồng chí đặc biệt nhấn mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết “Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh là nội dung mang tính chiến lược, quyết định thành công của cách mạng Việt Nam”. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Với mục đích giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường nắm được nội dung chuyên đề và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy tinh thần, ý thức trách nhiệm của bản thân đóng góp sức mình vào cuộc đấu tranh bảo vệ vững chắc nền độc, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn. Hội nghị đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, đạt hiệu quả cao và nhận được sự đánh giá cao của cán bộ và đảng viên.